Wetenschapper van Sciensano adviseert Europese Commissie over kankerscreening

Gepubliceerd op: 
donderdag, 4 augustus 2022
Last updated on 4-8-2022 by Wesley Van Dessel

Kanker is een belangrijke doodsoorzaak in Europa en de prevalentie ervan zal naar verwachting toenemen door de vergrijzing van de bevolking. Kanker is een individuele diagnose met een enorme impact op het leven van de patiënt maar ook op dat van familie en vrienden. Bovendien zijn de economische gevolgen van kanker aanzienlijk. Het terugdringen van kanker en de gevolgen ervan is daarom een prioriteit voor de Europese Commissie (EC), die onlangs het Europees kankerbestrijdingsplan presenteerde.

Dr. Marc Arbyn, een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van baarmoederhalskanker en werkzaam op Sciensano, is een van de wetenschappers van de werkgroep SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), die instaat voor het onderzoeksrapport van de wetenschappelijke feiten in het kader van het wetenschappelijk advies van de EU over kankerscreening in Europa. Het advies zorgt ervoor dat de recentste wetenschappelijke feiten worden weerspiegeld in het voorstel van de EC met als doel de aanbeveling van de Raad van 2003 over kankerscreening bij te werken.

Professor Nicole Grobert, voorzitster van de groep van wetenschappelijk hoofdadviseurs van de EC, en mevrouw Annabelle Ascher van het bureau van wetenschappelijke hoofdadviseurs van de EC, hebben hun dank betuigd aan Dr. Arbyn en de andere betrokken wetenschappers aangezien „hun deelname van cruciaal belang is geweest voor de onafhankelijkheid, de kwaliteit en het nut van het verstrekte wetenschappelijke advies”.

PDF-pictogram De brief lezen

Kankercentrum

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL