BePRO - De ontwikkeling en een plan voor de implementatie van ‘Belgian Psychosocial Recommendations and guidelines Oncology’

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2022
-
maart 31, 2023

In het kort

Richtlijnen voor de verstrekking van psychosociale zorg in de oncologie bestaan nog niet in België, maar ze zijn om verschillende redenen noodzakelijk. Als we willen dat kankerpatiënten op nationaal niveau en in verschillende instellingen dezelfde zorg krijgen, denken we aan het belang van de opleiding van professionele beoefenaars in de gezondheidszorg op dit gebied, maar ook aan de mogelijkheid om praktische aanbevelingen en richtlijnen aan te reiken.

Projectbeschrijving

Het doel van het project bestaat erin de aanbevelingen/richtlijnen te implementeren. Deze vormen van implementatie zullen worden bepaald aan de hand van een haalbaarheidsstudie die we in de eindfase van het zorgproject zullen uitvoeren. Het daadwerkelijk testen en evalueren van deze vormen van implementatie zal plaatsvinden via een implementatie-/opschalingsproject na voltooiing van het zorgproject.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Leen De Kort

Financierder

UZA

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL