NanoDefine - De ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak op basis van gevalideerde en gestandaardiseerde methoden ter ondersteuning van de implementatie van de EG-aanbeveling voor een definitie van nanomateriaal

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
november 1, 2013
-
oktober 31, 2017

In het kort

De Europese commissie heeft onlangs aanbevolen om een definitie van nanomaterialen (NM) op te stellen, die kan worden gebruikt als een referentie om te bepalen of een onbekend materiaal als een nanomateriaal kan worden beschouwd. Het NanoDefine-project zal deze kwestie expliciet behandelen.

Op basis van een uitgebreide evaluatie van bestaande methodologieën en een rigoureuze intra- en inter- laboratoir vergelijking, zullen gevalideerde meetmethoden en -instrumenten worden ontwikkeld. Deze tools zullen krachtig, gemakkelijk implementeerbaar en kosteneffectief zijn. Ze zullen het ook mogelijk maken om op betrouwbare wijze de grootte van deeltjes in een 1-100 nm bereik te meten.

Projectbeschrijving

Nanotechnologie is een sleuteltechnologie. Een van de uitdagingen is de ontwikkeling van methoden om nanomaterialen (NM) betrouwbaar te identificeren, te karakteriseren en te kwantificeren, zowel als stof als in verschillende producten en matrices.

Een belangrijk resultaat van dit project is de invoering van een geïntegreerde gefaseerde aanpak, waaronder gevalideerde snelle screeningsmethoden en gevalideerde diepgaande methoden, met een handleiding voor de eindgebruikers, zoals fabrikanten, regelgevende instanties en contractlaboratoria, om de ontwikkelde methodologie te implementeren.

Sciensano draagt ​​bij aan de ontwikkeling van staalpreparatie-, dispersie- en staalafnamemethoden voor nanomaterialen, maar ook aan softwareontwikkeling en -validatie voor geautomatiseerde elektronenmicroscopie (EM) beeldanalyse van NM.

Methoden voor de preparatie, dispersie en afname van stalen

Het doel is om representatieve staalafnamestrategieën te identificeren en methoden te ontwikkelen en te optimaliseren om NM zodanig te dispergeren dat de resulterende dispersies van nanodeeltjes uit stoffen en producten stabiel zijn en een maximum aan hoofdzakelijk primaire samengestelde deeltjes bevatten. EM zal worden gebruikt om een onderscheid te maken tussen grote primaire samengestelde deeltjes en niet-dispergeerbare aggregaten.

Ontwikkeling en validatie van software voor geautomatiseerde EM-beeldanalyse

Het is de bedoeling dat we bijdragen aan de ontwikkeling van een offline methode voor geautomatiseerde beeldanalyse van deeltjes afgebeeld door middel van elektronenmicroscopie. De methode maakt het mogelijk om automatisch de verdelingen van de karakteristieke eigenschappen van primaire deeltjes in aggregaten en agglomeraten, of aanwezig als enkelvoudige deeltjes, uit EM-beelden te bepalen. Deze applicatie is specifiek ontworpen met het oog op de implementatie van de EG-definitie van een nanomateriaal. De mediane waarde van de op aantallen gebaseerde verdeling van de minimale externe dimensie van de primaire deeltjes wordt beoordeeld. 
De ontwikkelde beeldanalysemethode is gevalideerd volgens internationale normen (o.a. IUPAC) voor validatie van afzonderlijke laboratoria.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

QR code

QR code for this page URL