NANoREG - Een gemeenschappelijke Europese aanpak voor wettelijke verplichte tests voor gefabriceerde nanomaterialen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
maart 1, 2013
-
februari 28, 2017

In het kort

Het innovatieve en economische potentieel van synthetische nanomaterialen (MNM’s) wordt bedreigd door een beperkt inzicht in de veiligheidsaspecten van MNM doorheen de waardeketens. Aanzienlijke inspanningen bieden inzicht in de toxiciteit van- en de blootstelling aan MNM’s. Onze huidige kennis volstaat echter niet voor regelgevingsdoeleinden. Er moeten eerst dringende open vragen worden beantwoord. De bijzondere aanpak van NANoREG biedt de juiste antwoorden aan voor de samenleving, de industrie en de nationale regelgevings- en wetgevingsautoriteiten.

Projectbeschrijving

Het innovatieve en economische potentieel van synthetische nanomaterialen (MNM’s) wordt bedreigd door een beperkt begrip van de gerelateerde kwesties inzake milieu, gezondheid en veiligheid (EHS). Hoewel er voortdurend nieuwe toxiciteitsgegevens beschikbaar zijn, is de relevantie voor regelgevers vaak onduidelijk of onbewezen. Omdat het op de markt verschijnen van nieuwe MNM’s steeds dichterbij komt, hebben we dringend maatregelen van regelgevers nodig. NANoREG is het eerste FP7-project dat de antwoorden over EHS biedt die regelgevers en wetgevers nodig hebben om ze te koppelen aan een wetenschappelijke evaluatie van gegevens en testmethoden.
Op basis van vragen en eisen van regelgevers en wetgevers zal NANoREG:

  1. antwoorden en oplossingen verschaffen uit bestaande gegevens, aangevuld met nieuwe kennis
  2. een toolbox verschaffen met relevante instrumenten voor risicobeoordeling, karakterisering, toxiciteitstests en blootstellingsmetingen van MNM’s
  3. nieuwe teststrategieën op lange termijn ontwikkelen die aan de innovatievereisten zijn aangepast
  4. een nauwe samenwerking tussen autoriteiten, industrie en wetenschap tot stand brengen, die tot efficiënte en praktisch toepasbare risicobeheermethoden leidt voor MNM’s en producten die MNM’s bevatten

De interdisciplinaire aanpak, waarbij de drie belangrijkste belanghebbenden (regelgeving, industrie en wetenschap) betrokken zijn, zal aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de risico’s van MNM’s in industriële en consumptieproducten.
NANoREG begint met de analyse van bestaande kennis (van WPMN-, FP- en andere projecten). Dit gaat samen met een samenvatting van de behoeften van de autoriteiten en nieuwe kennis over de geïdentificeerde lacunes. Deze worden gebruikt om de gevalideerde NANoREG-toolbox en -database te vullen, in overeenstemming met de IUCLID DB-structuur van ECHA.
Om een antwoord te bieden op de vragen en noden in de regelgeving zal NANoREG contacten leggen met de regulerende en wetgevende autoriteiten in de NANoREG-partnerlanden, contacten leggen en versterken met geselecteerde industrieën en nieuwe ondernemingen, en contacten leggen met mondiale normerings- en regelgevingsinstellingen in landen als de VS, Canada, Australië, Japan en Rusland.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

QR code

QR code for this page URL