METROFOOD - Een nieuwe globale infrastructuur om metrologie in voedsel en voeding te promoten

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 1, 2018
-
januari 4, 2024

In het kort

Consumenten wereldwijd eisen voedselkwaliteit, authenticiteit, voedingswaardeprofielen en gezondheidsvoordelen. Traceerbaarheid en veiligheid van voedsel zijn de belangrijkste factoren om de voedselkwaliteit te kunnen waarborgen en de belangen van de consument te beschermen. Maar ondanks alle inspanningen van de EU zien we nog steeds een aanzienlijke versnippering binnen het domein van voedselanalyses en onderzoek. Om de efficiëntie van het onderzoek naar voedselkwaliteit en voedselveiligheid te verhogen, is een nieuwe onderzoeksinfrastructuur (RI) ter bevordering van metrologische technieken in voedselkwaliteit en veiligheidMETROFOOD-RI – opgericht.

Projectbeschrijving

Sciensano’s departement ‘Chemische en fysische risico’s voor de gezondheid’, is de Belgische vertegenwoordiger van METROFOOD-RI, een nieuwe gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur dat recent werd geaccepteerd binnen het domein “gezondheid en voeding” van de ESFRI Roadmap 2018 (ESFRI-roadmap 2018 – Domein Gezondheid en Voeding).

De doelstelling van METROFOOD-RI is:

 • de kwaliteit en betrouwbaarheid van meetresultaten verbeteren,
 • het delen van gegevens, uitwisselen van informatie en metrologische hulpmiddelen aanmoedigen,
 • wetenschappelijke excellentie op het gebied van voedselkwaliteit en veiligheid voorzien,
 • wetenschappelijke samenwerking en integratie versterken binnen de gehele voedselketen.

Het project bevindt zich nu in de Preparatory Phase (01/12/2019-31/05/20222). In deze fase worden alle juridisch bindende overeenkomsten en vereisten uitgewerkt om te bekomen tot de ERIC (European Research Infrastructure Consortium) status. Sciensano is in deze fase evrantwoordelijk voor:

 • de ontwikkeling van dienstverlening,
 • de definitie voor het toegangs en aanbestedingsbeleid
 • de richtlijnen voor het uitvoeren van het veiligheidsbeheer
 • de definitie, planning en opvolging van de gebruiksdossiers

Onze doelen

Het hoofddoel van deze gecoördineerde aanpak is de harmonisatie en coördinatie van kwaliteitsvolle metrologische diensten in voedsel en voeding. De ontwikkeling van gestandaardiseerde procedures en het aanbieden van geschikte referentiematerialen (RM) voor een volledige traceerbaarheid, zullen helpen dit doel te bereiken. De verdeelde infrastructuur zal wetenschappelijke diensten aanbieden en toegang geven tot een gedeelde database via een netwerk van onderling verbonden leveranciers en gebruikers. Deze diensten kunnen zijn:

 • de ontwikkeling en validatie van methoden voor voedsel- of milieuanalyses,
 • het aanbieden van Proficiency Testing schemes en referentiematerialen,
 • proefinstallaties voor voedselproductie, verpakking, bewaring en distributie,
 • experimentele veld/boerderijsites,
 • enz.

Referentiematerialen spelen een cruciale rol in voedselanalyses. Gezien de toenemende uitdagingen voor voedselveiligheid (toepassingen van nanotechnologie, voedselvervalsingen, enz.) is er een dringende behoefte aan nieuwe referentiematerialen met meerdere parameters in verschillende voedingsmatrices.

Netwerk

Dit netwerk telt momenteel tal van faciliteiten vanuit 18 Europese landen en is nog aan het uitbreiden. Het wil een breed scala aan gebruikers bedienen, van onderzoekers en technici actief in universiteiten en onderzoeksinstellingen, openbare en particuliere analytische laboratoria, tot levensmiddelenbedrijven, beleidsmakers, voedselinspectie- en controle-instanties, consumentenorganisaties en burgers.

Nationale nodes

De internationale coördinatie is in handen van het Italian Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA). METROFOOD-RI wordt in elk land georganiseerd in nationale nodes. De Belgische node (METROFOOD-BE) wordt vertegenwoordigd door Sciensano. De andere nationale partners hierin zijn het Nationaal Metrologisch Instituut (FOD Economie, Metrologie, Nationale standaarden), de Food Pilot van het Vlaams Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) en het analytisch laboratorium van CER.

Meer weten?

METROFOOD-RI

PRO-METROFOOD

ESFRI Roadmap 2018

ERIC

 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Marc Heyndrickx (ILVO)
Miruna Dobre, FPS Economy, Metrology, National Standards
Nathalie Gillard, Analytical Laboratory (CER Groupe)

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL