RE-Place - Een online tool om New Approach Methodologies (NAMs) te verzamelen in een centrale databank

Last updated on 30-4-2020 by Jill Alexandre
april 18, 2017
juni 1, 2024

Financierder

Flanders

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Vera Rogiers
Nancy Liodo Missigba

In het kort

Decennia lang al gebruiken onderzoekers dieren in hun zoektocht naar het oplossen van complexe wetenschappelijke puzzels. Om ethische, wetenschappelijke en economische redenen is er echter steeds meer druk om het gebruik van dieren in wetenschappelijk onderzoek te beperken. Als gevolg daarvan zijn veel alternatieve methoden voor dierproeven ontwikkeld, waaronder computermodellen en testmethoden die uitsluitend op cellen of weefsels zijn gebaseerd. De bestaande kennis over deze alternatieven is echter gefragmenteerd. Het Re-Place project heeft als doel om de bestaande kennis over alternatieve methoden die beschikbaar is in de Vlaamse en Brusselse regio’s te verzamelen en om de verkregen informatie te integreren in een breder platform.

Projectsamenvatting

In 2017 werden in Vlaanderen ongeveer 250 000 dieren gebruikt voor diverse wetenschappelijke en educatieve doeleinden. Om ethische, wetenschappelijke en economische redenen komt het gebruik van dieren in wetenschappelijk onderzoek echter steeds meer onder druk te staan. Bovendien is wetgeving aangaande dierproeven in de afgelopen decennia strenger geworden.

Volgens de EU-richtlijn 2010/63 en het bijbehorend Koninklijk Besluit (29/05/2013) mogen dieren alleen voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden worden gebruikt als er geen alternatief voor de dierproef beschikbaar is. In de voorbije jaren is veel vooruitgang geboekt in het domein van alternatieven en zijn veel waardevolle in-chemico-, in-silico- en in-vitromethoden op punt gesteld. De bestaande kennis over alternatieve methoden is echter extreem gefragmenteerd en er wordt weinig over gecommuniceerd tussen de verschillende onderzoeksinstellingen.

Het RE-Place project zal daarom de kennis over alternatieve methoden die beschikbaar is in de Vlaamse en Brusselse regio’s verzamelen en deze informatie centraliseren in een databank om ze toegankelijker te maken voor het grote publiek. Door de aanwezige expertise in kaart te brengen en te centraliseren zal het project het gebruik van bestaande methoden kunnen verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe alternatieve methoden stimuleren. De RE-Place databank kan ook evolueren naar een breder platform waar onderzoekers in contact kunnen komen met collega’s en mogelijke partners om nieuwe samenwerkingsverbanden op te starten. 

Wetenschappelijke meerwaarde :

De RE-Place-databank zal deskundigen uit verschillende vakgebieden (bv. wetenschap, regelgeving, industrie, ethische comités en instanties voor dierenwelzijn) in staat stellen om in contact te komen met elkaar en eventueel nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. In het algemeen zal de databank een nuttig hulpmiddel zijn om vragen te beantwoorden zoals: welke soorten alternatieve methoden bestaan er momenteel ? Is de wetgeving up-to-date ? Wat is een realistische visie op de toekomst van alternatieve methoden ? In een later stadium zou de RE-Place-databank verder kunnen uitgroeien tot een breder platform, waardoor de ontwikkeling van nieuwe technieken, methoden en strategieën wordt gestimuleerd, evenals de opleiding en training ervan.

Maatschappelijke meerwaarde:

De RE-Place databank zal vrij toegankelijk zijn. Zo kunnen niet alleen wetenschappers, maar ook het grote publiek de databank raadplegen om informatie te verzamelen over alternatieve methoden voor dierproeven. Bovendien zal de website van RE-Place, waarin de databank zal worden geïntegreerd, algemene informatie bevatten over alternatieve methoden. Deze informatie zal beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans en Engels.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL