CglabrataR - Een trendanalyse van 12 jaar van candidemie in België: incidentie, drugresistentie en consumptie van antifungale middelen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2014
-
juni 30, 2018

In het kort

Bloedbaaninfecties veroorzaakt door Candidagisten (= candidemie) staan op de vijfde plaats van alle nosocomiale infecties, en hebben een hoog mortaliteitscijfer. De resistentie tegen antifungale middelen is de afgelopen jaren bovendien toegenomen, waardoor de nood aan een gecontroleerd gebruik van deze geneesmiddelen groot is. Dit project beoogt de situatie in België te evalueren door candidemiën te onderzoeken in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, een van de grootste ziekenhuizen van het land. Incidentie en antifungale resistentie worden geanalyseerd, evenals het verbruik van antifungale middelen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Projectbeschrijving

In het project wordt eerst de evolutie van candidemie-incidentie in het Universitair Ziekenhuis van Leuven gedurende de periode 2004-2015 geanalyseerd: causale agentia, verschillen tussen verschillende ziekenhuisafdelingen, demografie van patiënten, invloed van vroegere antifungale blootstelling, enz.

Daarna wordt candidemie door Candida glabrata onderzocht, een soort die bekend is om zijn hoge incidentie en intrinsieke resistentie tegen verschillende antifungale middelen. Meer bepaald worden de moleculaire resistentiemechanismen bepaald, samen met de genetische links die tussen stammen bestaan.

Ten slotte bestuderen we de evolutie van antifungale consumptiegegevens sinds 2004 op lokaal en nationaal niveau om ze te vergelijken met andere Europese landen.

Wat antimycotica betreft, is de ontwikkeling van resistentie bij pathogene gisten gekoppeld aan het gebruik van antimycotica. In dit project willen we benadrukken hoe het voorschrijven van antifungale middelen een invloed kan hebben op de incidentie van candidemie en het resistentieniveau van de pathogene stammen.

Het project beoogt een betere surveillance van deze infecties in België en een beter gebruik van antifungale middelen in ons land en in onze centra.

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Katrien Lagrou

Financierder

QR code

QR code for this page URL