FERG - Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
september 25, 2006
-
Project with no end date

In het kort

De Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG), opgericht in 2007, is een technische adviesgroep die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert over de methodologie om de ziektelast van door voedsel overgedragen ziekten te schatten. 
In 2015 heeft de FERG de allereerste ramingen van de mondiale ziektelast van door voedsel overgedragen ziekten gegenereerd. 
In 2021 werd de FERG opnieuw samengeroepen om 

  • geactualiseerde en verbeterde ramingen van de mondiale ziektelast van door voedsel overgedragen ziekten te ontwikkelen
  • landen te ondersteunen bij het uitvoeren van nationale studies naar de ziektelast door voedsel
  • indicatoren en doelstellingen voor te stellen voor een mondiaal kader voor de monitoring van de voedselveiligheid.

Projectbeschrijving

De werkzaamheden van het FERG omvatten nu ook het adviseren over methoden en indicatoren om de wereldwijde vooruitgang op het gebied van voedselveiligheid te volgen. 

De eerste FERG hield zich bezig met het samenstellen, beoordelen en rapporteren van de schatting van de ziektelast van door voedsel overgedragen ziekten. Dit omvatte: 

  • het uitvoeren van epidemiologische onderzoeken naar mortaliteit, morbiditeit en handicaps bij elke grote door voedsel overgedragen ziekte (FBD’s) 
  • het aanbieden van modellen voor de schatting van de ziektelast van door voedsel overgedragen ziekten wanneer gegevens ontbreken
  • de ontwikkeling van oorzaak- en brontoewijzingsmodellen voor de schatting van het aandeel van door voedsel overgedragen ziekten 
  • de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke instrumenten voor studies naar de ziektelast van door voedsel overgedragen ziekten op nationaal niveau. 

In 2015 verscheen het eerste en enige wereldwijde verslag van de FERG, waarin naar voren kwam dat in een jaar meer dan 600 miljoen gevallen van door voedsel overgedragen ziekten en 420 000 sterfgevallen kunnen voorkomen. Het werd ook duidelijk dat de last van door voedsel overgedragen ziekten onevenredig zwaar drukt op groepen in kwetsbare situaties en vooral op kinderen jonger dan 5 jaar, met de hoogste last in lage- en middeninkomenslanden.

In de resolutie (WHA73.5)  van 2020 werd de WHO opgedragen de mondiale last van door voedsel overgedragen ziekten en zoönosen op nationaal, regionaal en internationaal niveau regelmatig te monitoren en te rapporteren aan de lidstaten, en in het bijzonder om uiterlijk in 2025 een nieuw rapport op te maken over de mondiale last van door voedsel overgedragen ziekten met actuele schattingen van de mondiale incidentie van door voedsel overgedragen ziekten, mortaliteit en ziektelast in termen van disability-adjusted life years (DALY’s).

Na de aanneming van deze resolutie werden in mei 2021 26 nieuwe internationale deskundigen benoemd als FERG-leden.

Meer informatie is te vinden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL