canc-NGS - Gepersonaliseerde geneeskunde: introductie van Next Generation Sequencing in routinediagnostiek in oncologie en hemato-oncologie in België

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 1, 2015
-
december 31, 2020

In het kort

Kanker is nog altijd een van de grootste doodsoorzaken vandaag. Complexe analyses op basis van gedetailleerd onderzoek naar de aard van de wijzigingen in het DNA van de tumorcellen, de zogenaamd Next Generation Sequencing (NGS)-technologie, opent nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van kankeruitzaaiingen. Om iedereen toegang te verlenen tot deze nieuwe aanpak, met de hoogste kwaliteit tegen een betaalbare prijs, introduceert België NGS bij routinediagnostiek in (hemato-)oncologie op een gecontroleerde wijze. Deze nieuwe technologie wordt vanaf mei 2019 in al onze ziekenhuizen aangeboden. Het Kankercentrum van Sciensano heeft een Roadbook voorbereid dat alle noodzakelijke acties beschrijft en alle activiteiten coördineert bij het uitrollen van de integratie van NGS-analyse bij klinische routinediagnostiek.

Projectbeschrijving

Geavanceerde moleculaire diagnoses bij kanker, gericht op een verbetering van de diagnose, prognose en behandeling, vereisen complexe Next Generation Sequencing (NGS)-analyses.

Om de introductie van deze nieuwe technologie in ons gezondheidszorgsysteem te stroomlijnen, werd een vijfjarenprogramma uitgewerkt in het “Roadbook:

Gepersonaliseerde geneeskunde: de introductie van Next Generation Sequencing in routinediagnostiek in oncologie en hemato-oncologie (2016-2020)”, voorbereid door het Kankercentrum van Sciensano .

De belangrijkste acties in het Roadbook zijn:

  • er werd een Belgische Commissie Gepersonaliseerde Geneeskunde opgericht in 2016, om advies te geven bij alle technische aspecten. Het Kankercentrum fungeert als voorzitter van deze commissie;
  • er werden NGS-richtlijnen voor oncologie overeengekomen en die werden overgenomen door de Belgische accreditatie-instelling Belac; 
  • er werd een kwaliteitsgarantiesysteem opgezet door onze dienst Kwaliteit van de Medische Laboratoria en er worden reeds benchmark onderzoeken uitgevoerd voor solide, voor hematologische tumoren en voor tumormarkers met een genetische impact;
  • er werden testalgoritmes voor moleculaire diagnose bij belangrijke kankertypes overeengekomen met de professionals;
  • er werd input van patiënten en burgers verzameld via het ‘formulier voor geïnformeerde toestemming’ voor het gebruik van kankergenomische gegevens die werden verzameld via studies bij focusgroepen en een burgerforum in samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting;
  • er werd een gecentraliseerd registratiesysteem opgezet in Sciensano’s platform Healthdata gekoppeld aan het Belgische Kankerregister voor de monitoring van de NGS-activiteiten;
  • alle NGS-testactiviteiten in oncologie worden geconcentreerd in 10 netwerken van laboratoria en ziekenhuizen.
  • Momenteel worden er RIZIV-overeenkomsten met elk van hen opgesteld;
  • er werd een nieuwe nomenclatuur voorbereid om terugbetaling van zogenaamde ‘compagnion’ diagnoses voor gerichte behandelingen mogelijk te maken door het RIZIV in samenwerking met het Kankercentrum, naast de overlegde goedkeuring van CDx en gerichte behandelingen in België.

Een proeffase van 2 jaar gaat begin mei 2019 van start en zal worden gecoördineerd en gemonitord door het Kankercentrum.

Met de proefstudie kan bewijsmateriaal worden verzameld over de wijze waarop de structurele integratie van NGS-gebaseerde technologie in klinische routinepraktijk het best wordt georganiseerd in België.

Partners

Frank Hulstaert
Helène Antoine-Poirel
Anouk Waeytens
Saskia Van den Bogaert

QR code

QR code for this page URL