Belcohort - Haalbaarheid van een populatiecohorte in België: ontwikkeling van een business case en een roadmap

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
augustus 6, 2018
-
juli 31, 2020

In het kort

Dit project heeft als doel om aan de Belgische beleidsmakers op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau te rapporteren hoe een populatiecohort kan bijdragen om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek naar de volksgezondheid in België te verhogen en de gezondheid van de gehele Belgische bevolking te verbeteren.

Projectbeschrijving

De stijgende levensverwachting in de westerse landen, brengt nieuwe uitdagingen in het domein van volksgezondheid met zich mee. Het aantal patiënten dat lijdt aan kanker, beroerte, chronische luchtwegaandoeningen en neurologische of psychiatrische stoornissen, zoals dementie en depressie, stijgt snel, zo ook beperkingen in het dagelijkse leven.

Hoewel de kwaliteit van de klinische zorg voor deze aandoeningen aanzienlijk is verbeterd, stijgt het aantal gezonde levensjaren nauwelijks. Gezond ouder worden betekent niet alleen geen leeftijdsgebonden chronische ziekte hebben, maar ook het behouden van fysieke en cognitieve vaardigheden en een algemeen gevoel van welzijn.

Tegelijkertijd stellen we bij jongere generaties ongezond eetgedrag, een gebrek aan lichaamsbeweging en andere leefstijlfactoren zoals roken en alcoholconsumptie vast, wat in een stijgende prevalentie van obesitas en een toenemend aantal patiënten met diabetes, kanker en cardiovasculaire ziekten resulteert..

De bepalende factoren voor een gezonde leefstijl en gezond ouder worden hangen met elkaar samen en vormen complexe interacties tussen omgeving, fenotypische kenmerken en genomische factoren. Een populatiecohorte, waarin personen worden gevolgd gedurende een bepaalde periode waarin telkens verschillende variabelen worden gemeten, zijn cruciaal om voldoende statistische power te garanderen om deze factoren en hun interactie te onderzoeken.

Deze populatiecohorten kunnen worden aangewend om de ‘weg naar de ziekte’ of andere gezondheidsfactoren te onderzoeken, waardoor markers voor vroege detectie van ziekte en individuen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van (chronische) ziekten kunnen worden geïdentificeerd, de complexe interactie tussen omgeving en genetica kan worden ontrafeld en determinanten van sociaaleconomische ongelijkheden in gezondheid kunnen worden beoordeeld.

Het doel van dit project is de Belgische beleidsmakers op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau bewijsmateriaal aan te reiken over hoe een populatiecohorte in België kan helpen om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek voor volksgezondheid in België te verhogen, de gezondheid van de bevolking te verbeteren en om hen een roadmap voor te leggen met mogelijke scenario’s voor volksgezondheid in de toekomst.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL