HuBiHIS - Humane biomonitoring als een toegevoegde waarde van de Gezondheidsenquête

Last updated on 19-3-2020 by Jill Alexandre
september 1, 2017
december 31, 2021

Financierder

Sciensano

Partners

Nelly Saenen
Tim Nawrot

In het kort

In meerdere studies is reeds aangetoond dat de omgeving, inclusief luchtvervuiling, een impact heeft op de gezondheid van het hart en de bloedvaten en de luchtwegen. Of deze omgevingsindicatoren een invloed hebben op de geestelijke gezondheid staat echter nog steeds ter discussie. Bovendien is het moeilijk om hun werkelijke blootstelling te beoordelen aangezien mensen niet de hele dag op dezelfde plaats blijven. Met behulp van interne biomerkers voor blootstelling (meetbare biologische indicator voor blootstelling) en vroege gezondheidseffecten zal Sciensano meer inzicht krijgen in deze onderwerpen.

Projectsamenvatting

Het kwantificeren van menselijke blootstelling aan de buitenomgeving is een lastige taak. Omgevingsconcentraties van luchtverontreinigende stoffen op potentieel schadelijke niveaus zijn alomtegenwoordig in stedelijke gebieden en onderhevig aan grote ruimtelijke en temporele variabiliteit. Tegelijkertijd heeft elk individu unieke activiteitspatronen. Epidemiologisch onderzoek op basis van ruimtelijke en temporele interpolatiemodellen of persoonlijke monitoring is uitermate waardevol. Maar hun wetenschappelijke bijdrage kan worden verbeterd en geïntegreerd dankzij biomerkers. Deze laatste zijn ingevoerd in de veronderstelling dat zij het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging en andere blootstellingen kunnen verbeteren door:

  • het verbeteren van de persoonlijke beoordeling van blootstelling vanwege de nauwe biologische link met de persoon;
  • het verhogen van het inzicht in werkingsmechanismen, bv. door intermediaire biomerkers te meten;
  • het toestaan van onderzoek naar individuele gevoeligheid.

Omringend groen is nauw verbonden met luchtvervuiling. Het is bekend dat vegetatie de blootstelling aan luchtverontreiniging vermindert door verontreinigende gassen uit de lucht op te nemen en schadelijke deeltjes te onderscheppen. Residentieel groen heeft meer positieve effecten dan alleen de vermindering van de luchtvervuiling. Het is geassocieerd met minder overgewicht, een hoger geboortegewicht, een beter concentratievermogen bij kinderen en een betere zelfgerapporteerde gezondheid.

In België is de luchtverontreiniging een steeds terugkerend probleem omdat het niet aan de grenswaarden van de Europese Unie voldoet. Bovendien is België dichtbevolkt en kunnen de aan de bevolking toe te schrijven fracties groot zijn. In een biomonitoringonderzoek bij mensen (deelnemers ≥ 18 jaar) wil HuBiHIS onderzoeken of de buitenomgeving (luchtvervuiling en omringend groen) in België bijdraagt aan de gezondheid van hart en bloedvaten en luchtwegen en aan de geestelijke gezondheid door biomerkers voor blootstelling en vroege gezondheidseffecten te integreren.

Het algemene doel van het HuBiHIS-project is een aanvulling te bieden op de Gezondheidsenquête (HIS 2018) en het Belgisch gezondheidsonderzoek (BELHES) met biologische stalen om individuele metingen van omgevingsblootstelling en vroege gezondheidseffecten te beoordelen.

Specifieke doelen van de studie

  1. korte- en langetermijnblootstelling aan luchtvervuiling en omringend groen evalueren op residentieel niveau, evenals (passief) roken in combinatie met de respiratoire, cardiovasculaire en geestelijke gezondheidsstatus bij een populatie van volwassenen/ouderen;
  2. omgevingsbiomerkers onderzoeken (zwarte koolstof in urine, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en (hydro)cotinine) en biomerkers van vroege gezondheidseffecten (mitochondriaal DNA-gehalte en telomeerlengte) bij een volwassen/oudere populatie in verband met de omgevingsblootstellingen (luchtvervuiling en omringend groen op residentieel niveau) en (passief) roken;
  3. het verband beoordelen tussen de vroeger beschreven blootstellingsbiomerkers en vroege gezondheidseffecten op de respiratoire, cardiovasculaire en geestelijke gezondheidsstatussen;
  4. beoordelen welke leefstijlfactoren (BMI, sociaaleconomische status, leeftijd, geslacht, roken, enz.) belangrijke bepalende factoren zijn in de verbanden tussen omgevingsblootstellingen, de biomerkers van blootstelling en effect en de gezondheidsstatussen.

Toegevoegde waarde op wetenschappelijk niveau

Het gebruik van biomerkers zal de beoordeling van de persoonlijke blootstelling verbeteren, omdat het de link met het individu versterkt. Bovendien verbeteren ze het begrip van de onderliggende mechanismen die de omgevingsblootstelling en gezondheidseffecten aansturen.

Toegevoegde waarde voor volksgezondheid

Biologische stalen en individuele metingen van omgevingsblootstelling zullen een toegevoegde waarde creëren in verschillende domeinen van volksgezondheid, aangezien ze een objectieve beoordelingsbasis zijn voor monitoring. Het HuBiHIS-project zal voor de eerste keer een haalbaarheidsstudie omvatten om de gezondheidseffecten van blootstelling aan luchtvervuiling in België te beoordelen aan de hand van biomerkers voor blootstelling en effect.

 

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL