e-SMOKE - Karakterisering en risico-evaluatie van elektronische sigaretten en aanverwante producten

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
november 3, 2015
-
november 2, 2019

In het kort

Hoewel de mogelijke gezondheidsrisico's van de elektronische sigaret onzeker blijven, is hij populairder dan ooit. Op beleidsniveau doet de e-sigaret nog altijd veel stof opwaaien; er is geen consensus of standaardisatie van methoden voor verschillende kwaliteitsbeoordelingen. We beschikken bovendien over weinig gegevens aangaande de chemische samenstelling van e-vloeistoffen en hun veiligheid. Al deze factoren verklaren het gebrek aan wetenschappelijk verantwoorde wetgeving en het feit dat e-sigaretten vrij beschikbaar zijn, hoewel ze een potentieel risico voor de menselijke gezondheid kunnen vormen.

Projectbeschrijving

Dit PhD-project is een samenwerking tussen Sciensano en de VUB met het oog op het bepalen van een ​​algemene strategie voor de karakterisering van e-sigaretproducten. Dit gaat over het product zelf maar ook over de damp die tijdens consumptie wordt ingeademd. Er dient een verband te worden gezocht tussen deze samenstelling en mogelijke gezondheidsrisico's, waarbij de aandacht naar mutageniciteit/genotoxiciteit gaat. In het bijzonder zullenin-vitrotests voor genotoxiciteit worden gebruikt en zal aanvullende mechanistische interpretatie plaatsvinden met behulp van de transcriptoomanalysetechnologie.

De eerste doelstelling van het project is om de volledige chemische samenstelling van e-sigaretvloeistoffen en de damp die tijdens het roken wordt ingeademd, te achterhalen. Dit betreft niet alleen de actieve ingrediënten, maar ook alle detecteerbare onzuiverheden en verontreinigingen die in de producten en in de geproduceerde dampen te vinden zijn.

We maken in dit project een onderscheid tussen de verschillende e-sigaretten op de markt om een ​​vergelijking mogelijk te maken van de samenstelling en de kwaliteit van de e-sigaret uit verschillende markten:

  • de farmaceutische markt voor de e-sigaret
  • de reguliere markt voor de e-sigaret en
  • de illegale/online markt.

Zodra de totale chemische samenstelling van de verschillende soorten e-sigaretten en dampen bekend is, worden de producten en hun dampen getest op hun mogelijke mutageniciteit/genotoxiciteit.. Voor dat laatste zal de nadruk liggen op de niet-nicotineproducten, aangezien deze producten een idee geven over de toxiciteit van de matrices en de smaken.

Partners

Tamara Vanhaecke
Sophia Barhdadi

Financierder

QR code

QR code for this page URL