Nanorod - Karakterisering van een staafvormig TiO2 kandidaat-referentiemateriaal met behulp van transmissie-elektronenmicroscopie (TEM)

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 1, 2015
-
december 31, 2017

In het kort

Sciensano meet de vorm en de grootte van een staafvormig TiO2 kandidaat-referentiemateriaal met behulp van kwantitatieve TEM voor het European Institute for Reference Materials and Measurements (JRC-IRMM). Op basis van deze resultaten ontwikkelt het IRMM een meetstandaard om de kwaliteit en metrologische traceerbaarheid van producten te controleren, analytische meetmethoden te valideren en instrumenten te kalibreren.

Projectbeschrijving

Er is een toenemende behoefte aan gecertificeerde referentiematerialen (CRM of certified reference materials) van nanoformaat. Deze materialen zullen dienen als ‘controles’ of standaarden om de kwaliteit en metrologische traceerbaarheid van producten te controleren, analytische meetmethoden te valideren en instrumenten te kalibreren. Deze referentiematerialen worden geproduceerd volgens strenge fabricageprocedures en verschillen van laboratoriumstoffen in hun certificering en de traceerbaarheid van de verstrekte gegevens.

De eigenschappen van een nanomateriaal worden niet alleen door de grootte maar ook door de vorm bepaald. Daarom wil JRC-IRMM een referentiemateriaal met gecertificeerde afmetingen en vorm vervaardigen. TEM is een van de weinige methoden die het mogelijk maken om dergelijke meetwaarden nauwkeurig in te schatten. Daarom draagt Sciensano als een gevalideerde leverancier van JRC-IRMM voor elektronenmicroscopieanalyse bij aan de gedetailleerde karakterisering van een staafvormig, TiO2 kandidaat-referentiemateriaal (CRM: ERM-FD103) met behulp van TEM.

Deze karakterisering omvat analyses van het materiaal in 5 fasen:

  1. Inspectietest van het staafvormige TiO2-CRM
  2. Homogeniteitsstudie van het staafvormige TiO2-CRM
  3. Micro-homogeniteitsstudie van het staafvormige TiO2-CRM
  4. Onderzoek naar stabiliteit op korte termijn
  5. Onderzoek naar stabiliteit op lange termijn

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL