NRC bactMeng&gastro - Nationaal referentiecentrum voor bacteriële meningitis en gastro-intestinale ziekten

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 1960
-
Project with no end date

In het kort

We huisvesten drie nationale referentiecentra (NRC) die een laboratoriumsurveillance ISO 17025/15189  hanteren voor vier belangrijke bacteriële ziekten:

 

 

Projectbeschrijving

Het nationaal surveillanceprogramma beoogt het documenteren van het voorkomen en de trends van serovars, het opsporen en onderzoeken van lokale, regionale, nationale of internationale epidemieën, het identificeren en elimineren van de bron(nen) ervan en het aanbevelen van preventiemaatregelen. België is een van de eerste landen die sequencing van het volledige genoom heeft ingevoerd in de surveillance van Listeria monocytogenes en Neisseria meningitidis, en in epidemiologisch onderzoek naar Salmonella en Shigella.

We ontvangen humane klinische isolaten van meer dan 160 klinische laboratoria in het hele land. Onze dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

  • de opsporing en bevestiging van de geïdentificeerde pathogeen in menselijke stalen
  • de bevestiging van de diagnose van het perifeer laboratorium en de identificatie van het serotype van het isolaat
  • de uitvoering van genetische studies om snel de relaties tussen isolaten te kunnen vinden bij epidemieën, aandoeningen of ernstige ziekten
  • het vaststellen van nationale en jaarlijkse referentiegegevens van incidentie
  • het uitvoeren van een gedeelte van het officiële surveillanceprogramma van zoönosen in België om te voldoen aan de Europese regelgeving (92/117/EG, 2003/99/EG en EG/2160/2003)
  • het dagelijks verbeteren van onze methoden volgens de laatste geavanceerde technieken (sequencing van het volledige genoom, MALDI-TOF, enz.)
  • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (concentratie van expertise en nationale en internationale representatie)

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL