NRL lot3 Contaminanten - Nationaal referentielaboratorium voor milieu- en procescontaminanten

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2021
-
december 31, 2024

In het kort

Ons laboratorium fungeert als nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de analyses van milieucontaminanten en processen in de voeding in België, in samenwerking met de Universiteit van Luik.

Wij controleren of de concentraties van contaminanten zoals acrylamide, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) of PCB’s (polychloorbifenyl) de geldende normen overschrijden.

Onze rol bestaat erin om een hoog kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau te handhaven bij de analyses van deze contaminanten door de erkende laboratoria in België.

Om ons daarvan te vergewissen, begeleiden wij hen op wetenschappelijk en technisch vlak, en wij werken samen met de Europese en internationale analytische gemeenschap.

Projectbeschrijving

Ons laboratorium fungeert als nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de milieucontaminanten en processen in de voeding in België, in samenwerking met de Universiteit van Luik.

Dankzij onze expertise overkoepelen wij de erkende laboratoria die analyses van contaminanten in onze voeding uitvoeren op vraag van het FAVV

Wij staan in voor de wetenschappelijke en technische begeleiding van deze laboratoria, en wij verzekeren de follow-up van hun analytische prestaties.

Wij werken nieuwe, innovatieve analysemethodes uit om de aanwezigheid van residuen van pesticiden in onze voeding op te sporen. 

Wij onderzoeken:

  • procescontaminanten (acrylamide, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), MCPD’s enz.)
  • milieucontaminanten (PCB’s (polychloorbifenyl), vlamvertragers en perfluoroalkyl-stoffen).

Wij onderzoeken deze contaminanten zowel in matrices van plantaardige herkomst (fruit, groenten, granen) als in die van dierlijke herkomst (vlees, melk, eieren, vis, honing).

Wij fungeren ook als schakel tussen de erkende laboratoria in België en onze Europese en internationale confraters op het vlak van pesticiden, om een concordantie te behouden tussen de laboratoriumpraktijken.

Wij reiken wetenschappelijk en technisch advies aan ter ondersteuning van het beleid van het FAVV.

 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL