NRL lot1 Pesticiden - Nationaal referentielaboratorium voor pesticiden

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2021
-
december 31, 2024

In het kort

Ons laboratorium fungeert als nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de analyses van pesticiden in de voeding in België. Onze methodes maken het mogelijk om gelijktijdig onderzoek te doen naar meer dan 500 pesticiden in de voedingswaren die wij analyseren.

Onze rol bestaat erin om een hoog kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau te handhaven bij de analyses van pesticiden door de erkende laboratoria in België. Om ons daarvan te vergewissen, begeleiden wij hen vanuit wetenschappelijk en technisch oogpunt. 

Projectbeschrijving

Dankzij onze expertise overkoepelen wij de erkende laboratoria die analyses van pesticiden in onze voeding uitvoeren op vraag van het FAVV. Wij staan in voor hun wetenschappelijke en technische begeleiding en de follow-up van hun analyses.

Wij werken nieuwe, innovatieve analysemethodes uit om de aanwezigheid van residuen van pesticiden in onze voeding op te sporen. Wij onderzoeken meer dan 500 pesticiden met methodes die op meerdere residuen gericht zijn of meer specifieke methodes (glyfosaat, dithiocarbamaten, chloormequat …). Wij onderzoeken de pesticiden in matrices van plantaardige herkomst (fruit, groenten, granen).

Wij fungeren ook als schakel tussen de erkende laboratoria in België en onze Europese en internationale confraters op het vlak van pesticiden, om een concordantie te behouden tussen de laboratoriumpraktijken.

Wij reiken wetenschappelijk en technisch advies aan ter ondersteuning van het beleid van het FAVV.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL