SeroCoBelChild - Prevalentie en incidentie van anti-SARS-CoV-2-antistoffen in kinderen en schoolpersoneel in België gemeten gedurende 1 jaar: een sero-epidemiologische prospectieve cohortstudie

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2020
-
maart 31, 2022

In het kort

Het doel van deze studie is te onderzoeken hoeveel kinderen en personeelsleden in Belgische lagere en middelbare scholen antilichamen tegen SARS-CoV-2 ontwikkelden, evenals het optreden van nieuwe besmettingen bij deze populatie over een periode van 1 jaar. Aan de hand van deze gegevens krijgen we meer inzicht in de circulatie van SARS-CoV-2 bij kinderen en schoolpersoneel en in een schoolomgeving. Deze inzichten kunnen op hun beurt beleidsmakers helpen gericht advies te formuleren over preventiemaatregelen tegen besmettingen op scholen of zelfs over vaccinatiestrategieën met betrekking tot deze populatie. 

Projectbeschrijving

Het doel van deze studie is de prevalentie en de incidentie van anti-SARS-CoV-2-antilichamen te bepalen in een representatieve steekproef van schoolgaande kinderen en schoolpersoneel (lagere school en eerste graad secundair onderwijs) in België over een periode van één jaar. Het kwantificeren van de seroprevalentie en incidentie bij deze onderling gerelateerde populaties kan inzicht verschaffen in de circulatie van besmettingen binnen beide groepen, en mogelijke gelijkenissen of verschillen in de transmissiedynamiek tussen beide groepen aan het licht brengen.

De studie wil ook informatie verzamelen over het klinisch beeld van COVID-19 bij schoolgaande kinderen en het effect evalueren van hun gedrag (interpersoonlijke contacten, gebruik van openbaar vervoer, reizen, buitenschoolse activiteiten) op de besmettingsgraad bij kinderen. Met behulp van deze gegevens kunnen de Belgische beleidsmakers adviezen opstellen om de circulatie van SARS-CoV-2 in schoolomgevingen te beperken (bv. richtlijnen voor besmettingspreventie en controlemaatregelen in scholen) en vaccinatiestrategieën bepalen (in- of uitsluiting van kinderen) om groepsimmuniteit te creëren. 

Het protocol geeft u aanvullende informatie over de studiepopulatie, de doelstellingen en de methoden. 

Resultaten

Deze studie omvatte 5 testperioden tijdens het schooljaar 2020-2021. De algemene resultaten van deze testperioden zijn te vinden in onze rapporten: 

Een visueel overzicht van de prevalentiegegevens tijdens de testperioden is te vinden op het dashboard van Sciensano. Dit platform verschaft ook gegevens van andere seroprevalentiestudies die Sciensano in België heeft uitgevoerd. 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL