RESISTIRÉ - Reageren op epidemieën door middel van co-creatieve inclusieve gelijkheidsstrategieën en samenwerking

Last updated on 17-4-2023 by Federica Rossetti
Projectduur:
april 1, 2021
-
september 30, 2023

In het kort

Door de COVID-19-pandemie moesten overheden drastische en ongeziene maatregelen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben een grote impact op de algemene bevolking, maar er zijn aanwijzingen dat sommige groepen zwaarder getroffen worden dan andere. RESISTIRÉ levert bewijs over de mogelijke negatieve gevolgen van de pandemie op ongelijkheden, met een specifieke focus op genderongelijkheden in wisselwerking met andere kwetsbaarheden. Het ontwikkelt ook co-creatieve oplossingen voor een inclusief herstel. 

Projectbeschrijving

De algemene doelstellingen van RESISTIRÉ zijn:

  • inzicht krijgen in de ongelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie en in de hieruitvolgende beleidsmaatregelen op gebied van gedrag, sociale en economische ongelijkheden in 30 landen (EU27 + Servië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk) op basis van een gender+-kader;
  • oplossingen en sociale innovaties bedenken, uitwerken en aansturen die door beleidsmakers, belanghebbenden en actoren die kunnen worden ingezet op verschillende beleidsdomeinen van de Strategie voor gendergelijkheid 2020-25 van de Europese Commissie en het Peking Platform.

RESISTIRÉ heeft een aanpak in drie cycli, waarbij het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek wordt gecombineerd met co-creatie. Elke cyclus, van 6 tot 8 maanden, integreert de inzichten van de vorige cyclus en levert operationele resultaten voor de volgende cyclus. Elke cyclus omvat de volgende activiteiten (tussen haakjes het overeenkomstige werkpakket): 

  • het in kaart brengen van beleids- en maatschappelijke reacties op COVID-19 (WP2);
  • een kwantitatieve analyse van secundaire onderzoeksgegevens om ongelijkheden te meten, zowel op Europees als op nationaal niveau (WP3);
  • een kwalitatieve analyse van gegevens die zijn verzameld tijdens workshops met het maatschappelijk middenveld, gesprekken met overheidsinstanties, en individuele verhalen van kwetsbare en kansarme groepen (WP4);
  • ontwikkeling van adequate antwoorden en operationele instrumenten vanuit een holistisch oogpunt, met een co-design aanpak (Open Studios) waarbij meerdere belanghebbenden zijn betrokken (WP5);
  • ontwikkeling en lancering van pilootacties om de potentiële impact van voorgestelde oplossingen aan te tonen, ontwikkeling van operationele aanbevelingen, ontwikkeling van een onderzoeksagenda (WP6);
  • verspreiding van kennis, beleidsaanbevelingen en empowerment van belanghebbenden om projectresultaten te exploiteren (WP7).

RESISTIRÉ heeft een aanpak in drie cycli, waarbij elke cyclus dezelfde structuur volgt: 

Title Text: 
Résistré Cycle Sciensano

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL