SARS-CoV-2 HCW - SARS-CoV-2 prevalentie, seroprevalentie en seroconversie bij gezondheidswerkers in Belgische ziekenhuizen tijdens de COVID-19-uitbraak tussen april 2020 en april 2021

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
maart 1, 2020
-
juli 31, 2021

In het kort

Het doel van deze studie is na te gaan hoeveel Belgische gezondheidswerkers in ziekenhuizen in contact kwamen met het SARS-CoV-2-virus en er antilichamen tegen ontwikkelden over een periode van 1 jaar. Deze gegevens kunnen helpen de SARS-CoV-2-last bij gezondheidswerkers te beoordelen en de potentiële risico- en beschermingsfactoren te bepalen voor het oplopen van een SARS-CoV-2-besmetting bij deze populatie. 

Projectbeschrijving

De studie had als doel de prevalentie en incidentie van anti-SARS-CoV-2-antilichamen te beschrijven bij Belgische gezondheidswerkers in ziekenhuizen tussen april 2020 en april 2021.

We gebruikten een semi-kwantitatieve ELISA-test om IgG-antilichamen tegen SARS-CoV-2 op te sporen in serumstalen op 14 tijdpunten. Neutraliserende antilichamen werden gemeten met een neutralisatietest in positieve stalen. 

Daarnaast voerden we RT-qPCR uit om lopende SARS-CoV-2-infecties op te sporen en verstuurden we online vragenlijsten om informatie te verzamelen over de kenmerken, de COVID-19-symptomen en de vaccinatiestatus van de deelnemers. Er werden analyses uitgevoerd om potentiële risico- en beschermende factoren bij besmetting te bepalen.

Deze gegevens kunnen meer inzicht verschaffen in de viruscirculatie en het klinisch beeld van COVID-19 in deze populatie. Dergelijke inzichten kunnen helpen de SARS-CoV-2-last op de Belgische gezondheidszorgsystemen te evalueren, alsook doeltreffende preventieve maatregelen in ziekenhuizen te formuleren om de virusoverdracht te beperken. 

Het protocol geeft u aanvullende informatie over de studiepopulatie, de doelstellingen en de methoden. 
 

Resultaten

De resultaten van deze studie en hun interpretatie werden voorgesteld in verschillende papers die in 2020 en 2021 werden gepubliceerd:

Een visueel overzicht van de prevalentiegegevens die in deze studie werden verzameld, zijn te vinden op het dashboard van Sciensano. Dit platform verschaft ook gegevens van andere seroprevalentiestudies die Sciensano in België heeft uitgevoerd.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Kevin Arien

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL