EUVABECO - Vaccinatie in Europa na COVID-19

Last updated on 26-2-2024 by Léonore Nasiadka
Projectduur:
januari 1, 2024
-
juni 30, 2026

In het kort

Het project EUVABECO wil vaccinatiepraktijken verbeteren in de context van routinevaccinatie of bij toekomstige epidemieën in Europese landen. Tijdens dit project ontwikkelen we implementatieplannen op basis van innovatieve praktijken die zijn toegepast tijdens de COVID-19-pandemie, om die vervolgens in de praktijk te brengen en hun implementatie te evalueren in pilotprojecten. Voorbeelden zijn het screenen van populaties voor priorisatie van vaccinatie, een digitale vaccinatiekaart, of een neutrale verpakking voor flexibele vaccinatiedistributie.

Projectbeschrijving

Het project streeft ernaar implementatieplannen te ontwikkelen en te testen om bestaande vaccinatiepraktijken in de EU-lidstaten te verbeteren, door hen operationele en technische tools aan te reiken, zowel voor routinevaccinatie als voor eventuele toekomstige epidemieën.

Die praktijken zijn gebaseerd op innovatieve methoden die zijn geïmplementeerd of ontwikkeld tijdens de COVID-19-pandemie. We zullen referentiepraktijken identificeren om de implementatiestrategieën te valideren.

We selecteerden op voorhand vijf tools die overeenkomen met vijf belangrijke dimensies

  • Medisch – Een systeem voorzien ter ondersteuning van de beslissing om te vaccineren voor professionals en patiënten;
  • Sociaal – Populaties van bestaande databases screenen op prioritisering voor vaccinatie; 
  • Industrieel – Neutrale verpakkingen gebruiken met een digitale bijsluiter voor een flexibele distributie van vaccins; 
  • Modellering en voorspelling – Op modellen gebaseerde uitkomsten genereren om de impact van interventies te voorspellen; 
  • Digitaal – Een Europese digitale vaccinatiekaart verstrekken. 

We gaan implementatieplannen toepassen en evalueren met pilotprojecten in verschillende Europese lidstaten.
De toegepaste strategie wordt geëvalueerd om te beoordelen of deze geschikt is voor de gekozen onderwerpen, of hij makkelijk overdraagbaar is tussen landen, en wat de voordelen zijn voor implementatie.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

QR code

QR code for this page URL