NIROVAL - Validatie van methoden: vergelijking van grootteverdeling van ijzeroxyhydroxide-nanodeeltjesanalyse tussen Flow Field Flow fractionatie, single particle ICP-MS en elektronenmicroscopie

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
februari 1, 2017
-
januari 31, 2018

In het kort

Grootte is een belangrijk kenmerk om de toxiciteit, mobiliteit en sorptiecapaciteit (d.w.z. het vermogen om zich in of aan items te hechten) van nanodeeltjes te bepalen. IJzeroxyhydroxiden zijn waarschijnlijk de meest voorkomende natuurlijke, gedispergeerde deeltjes in het milieu en kunnen als mineralen van nanoformaat of aggregaten daarvan voorkomen. Ze spelen een cruciale rol bij het transport van verontreinigende stoffen en nutriënten in waterige milieus en de bodem. Het accuraat meten van de grootteverdeling van deze ijzeren nanodeeltjes is een vereiste om hun bestemming in het milieu te kunnen begrijpen, vandaar dat er behoefte is aan betrouwbare methoden om deze materialen te detecteren en te karakteriseren. Het doel van deze studie is om verschillende methoden voor de groottebepaling van nanodeeltjes te vergelijken en te valideren.

Projectbeschrijving

De grootte van nanodeeltjes is een belangrijk kenmerk dat de toxiciteit, mobiliteit en sorptiecapaciteit van deze deeltjes bepaalt. IJzer (Fe)-oxyhydroxiden zijn waarschijnlijk de meest voorkomende natuurlijke, gedispergeerde deeltjes in het milieu en kunnen als mineralen van nanoformaat of aggregaten daarvan voorkomen. Ze spelen een cruciale rol bij het transport van verontreinigende stoffen en nutriënten in waterige milieus en de bodem. Het accuraat meten van de grootteverdeling van deze ijzeren nanodeeltjes is een vereiste om hun bestemming in het milieu te kunnen begrijpen.

Flow Field Flow fractionatie (FFF) is een fractionatietechniek die deeltjes op basis van hun hydrodynamische diameter scheidt en algemeen wordt gebruikt voor het karakteriseren van nanodeeltjes. Het gebruik ervan voor natuurlijke of synthetische Fe-oxyhydroxidenanodeeltjes is echter beperkt. De afgelopen jaren werd single particle ICP-MS (SP-ICP-MS) toegevoegd aan de lijst van methoden voor groottekarakterisering van nanodeeltjes. Single particle ICP-MS meet de massa van individuele anorganische deeltjes, waarvan een diameter berekend kan worden uitgaande van een bepaalde vorm van de deeltjes (bv. massa-equivalente sferische diameter). Het doel van deze studie is om aan de KU Leuven een FFF-UV-ICP-MS-systeem toe te passen op een reeks natuurlijke en synthetische Fe-oxyhydroxide-nanodeeltjes en om dat te vergelijken met de SP-ICP-MS-methode bij Sciensano.

Deze studie is daarom een ​​aanvullende validatiestudie voor SP-ICP-MS en een validatie van de ontwikkelde FFF-UV-ICP-MS-methode en draagt ​​bij tot een beter inzicht in de nauwkeurigheid van FFF voor het meten van grootteverdelingen van ijzeren nanodeeltjes. Beide methoden worden bovendien vergeleken met andere methoden die beschikbaar zijn aan de KU Leuven en Sciensano, zoals elektronenmicroscopie.
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Claudia Moens
Erik Smolders

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL