PASFOOD - Voedingsblootstelling van de Belgische bevolking (volwassenen en kinderen) aan pyrrolizidine-alkaloïden

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2015
-
juni 30, 2017

In het kort

Pyrrolizidine-alkaloïden zijn stoffen die natuurlijk worden aangemaakt door een zeer grote verscheidenheid van planten. Ze kunnen voorkomen in voeding van plantaardige of dierlijke herkomst en zijn in lage dosis giftig voor de mens. Er zijn geen gegevens voorhanden voor de voedingswaren die worden verkocht in Europa. Met dit project zullen we de overheidsinstanties informatie kunnen geven om, indien nodig, een norm vast te leggen voor deze stoffen.

Projectbeschrijving

Pyrrolizidine-alkaloïden (PA’s) zijn secundaire metabolieten, uitsluitend aangemaakt door planten. Ze kunnen mogelijk worden overgedragen in de menselijke voeding en zijn giftig in zeer lage dosissen.

Dit project heeft tot doel gegevens te verstrekken over de aanwezigheid van PA’s in bepaalde voedingswaren, zodat de blootstelling voor de Belgische bevolking, zowel volwassenen als kinderen, kan worden geëvalueerd aan de hand van de laatste consumptiegegevens.

Het onderzoek zal zich toespitsen op de volgende doelstellingen:

  • De ontwikkeling en validering van de analytische methodes om de aanwezigheid van 30 pyrrolizidine-alkaloïden (PA’s en stikstofoxiden) in verschillende voedingsmatrices te meten en te bevestigen, zoals honing, melk, vlees, koekjes en snoep op basis van honing, thee (onbewerkt en getrokken) en specerijen
  • Voor elke voedingsmatrix werd een specifieke extractie- en zuiveringsmethode uitgewerkt
  • De uiterst lage kwantificatiegrenzen die het project oplegt (van 0,01 ng/g melk tot 1 ng/g honing), worden bereikt
  • De opmaak van een monsternemingsplan, rekening houdend met het verkrijgen van specifieke informatie over de producten om de contaminatiebronnen te identificeren voor honing, evenals de aanwezigheid van een mogelijk seizoenseffect op de gemeten niveaus in melk
  • Het aantal matrices en monsters werd aanzienlijk verhoogd om een zo representatief mogelijk beeld te verkrijgen van de PA-contaminatie van de voedingswaren die verkrijgbaar zijn op de Belgische markt
  • De uitvoering van de analyses met behulp van de gevalideerde methodes om de PA-concentraties te verkrijgen en de communicatie van de resultaten
  • De routineanalyses zijn klaar voor honing (meer dan 500 monsters), melk (meer dan 100 monsters van uiteenlopende dierlijke herkomst), onbewerkte thee (meer dan 150 monsters), koekjes met honing (40 monsters), snoepjes met honing en planten (13 monsters)
  • Tegen het einde van het project zullen nog monsters van vlees, voorverpakte slaatjes en kazen worden geanalyseerd
  • De berekening van de blootstelling, gebaseerd op de consumptiegegevens van de Belgische bevolking na 2014
  • De evaluatie van de verkregen gegevens: bepaling van de risicogroepen, vergelijking van de resultaten met de vroegere gepubliceerde gegevens en opstelling van aanbevelingen

follow up project: PASHERBS — Pyrrolizidine-alkaloïden in kruiden en gekruide voedingswaren

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL