FEAST - Voedingssystemen die de transitie naar gezonde en duurzame voedingspatronen ondersteunen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
augustus 1, 2022
-
juli 31, 2027

In het kort

FEAST streeft ernaar de Europese voedselsystemen te ondersteunen om af te stappen van de huidige ‘verlies-verlies-verlies-winst’-voedselsystemen waarin alleen grote voedingsbedrijven ‘winnen’ ten koste van enorme negatieve gevolgen voor het milieu, de gezondheid en de publieke sector. FEAST streeft ernaar de kennis te vergroten door gebruik te maken van de huidige beste praktijken en samen met stakeholders van voedselsystemen, waaronder diverse kwetsbare groepen, nieuwe oplossingen in heel Europa uit te werken om vast te stellen hoe ze kunnen worden ondersteund en in staat kunnen worden gesteld om de rechtvaardige overgang naar gezondere en duurzamere voedingspatronen te vergemakkelijken en voordelen te creeëren op alle niveaus (micro-, meso- en macroniveau) en in alle sectoren (producenten, distributeurs, kleinhandelaars en consumenten) van het voedselsysteem.

Projectbeschrijving

Experts zijn het erover eens dat de doelstellingen voor het tegengaan van de klimaatverandering, die zijn opgenomen in de Green Deal van de EU, alleen kunnen worden gehaald door een rechtvaardige overgang naar gezonde voeding die wordt geproduceerd door duurzame voedselsystemen (d.w.z. biologische en pesticidenvrije landbouw), de drijvende kracht achter de ‘van boer tot bord’-strategie van de EU en de prioritering van de ‘One Health’-benadering.

FEAST streeft ernaar de kennis te vergroten op het gebied van onderzoek en innovatie door verschillende disciplines van het voedselsysteem samen te brengen en, belangrijk, de gedragsaspecten van de voedingsactoren te onderbouwen, wat vaak ontbreekt in oplossingen voor voedselsystemen.

Er zijn vier belangrijke doelstellingen:

  • Doelstelling 1: Identificeren, begrijpen en meten van de belemmeringen en facilitatoren die het eetgedrag van verschillende groepen (in het bijzonder kwetsbare groepen in Europa) beïnvloeden, rekening houdend met geografische, sociaaleconomische, gedrags-, gender- en culturele verschillen

  • Doelstelling 2: Cocreëren (bedenken, ontwerpen en testen) van innovatieve en effectieve instrumenten, programma’s en strategieën, waaronder sociale innovaties, in samenwerking met belangrijke stakeholders in Europa, die consumenten in staat zullen stellen doordachte voedingskeuzes te maken die het zelfbeheer van een gezonder en duurzamer eetgedrag en een gezondere en duurzamere levensstijl bevorderen.

  • Doelstelling 3: Individuen in staat stellen een gezonder leven te leiden door een gezonder en duurzamer eetgedrag aan te nemen, en door gezondere en duurzamere keuzes te maken en levensstijlen te hanteren, door middel van empirisch onderbouwde strategieën en instrumenten die op alle actoren van voedselsystemen op het niveau van de lidstaten, de EU en de ruimere internationale gemeenschap zijn gericht.

  • Doelstelling 4: De goedkeuring bevorderen van beleidsmaatregelen op het gebied van voeding en gezondheid die erop gericht zijn de overgang naar gezondere en duurzamere voeding voor alle stakeholders binnen het voedselsysteem te stimuleren, door communicatiestrategieën en de bijbehorende controlebenaderingen, die door beleidsmakers kunnen worden gebruikt, gezamenlijk te ontwerpen en wetenschappelijk te testen.

FEAST hecht er ook belang aan dat de overgang rechtvaardig en billijk verloopt — kwetsbare groepen en groepen die met ongelijkheden op gezondheidsgebied te kampen hebben, zullen centraal staan in ons project om ervoor te zorgen dat aan hun behoeften wordt voldaan en dat de voedselsystemen worden verbeterd, zodat alle Europese burgers van gezondere en duurzamer geproduceerde voeding kunnen profiteren.

FEAST is een Europees onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door subsidie nr. 101060536 van de Europese Unie. Het onderzoeksconsortium wordt gecoördineerd door de Universiteit van Heidelberg.

Meer informatie over het FEAST-project

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL