CEN project - Voorbereiding van de technische specificatie van CEN: "Leidraad voor de detectie en identificatie van nano-objecten in complexe matrices" (WI 00352012, CEN-TC352-WG3-PG2)

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
september 1, 2014
-
december 31, 2017

In het kort

Het doel van dit project is om een ​​internationaal standaarddocument te ontwikkelen dat richtlijnen bevat voor de toepassing van meettechnieken die worden gebruikt voor het detecteren en karakteriseren van nano-objecten in zogenaamde complexe matrices, zoals natuurlijke vloeistoffen, afvalwater, voedsel of cosmetica.

Projectbeschrijving

De productie en het gebruik van nanomaterialen kan onder meer leiden tot een toenemende afgifte van nano-objecten aan het milieu, bijvoorbeeld via vloeibaar afval en productiestromen. Om het duurzame gebruik en de ontwikkeling van nanotechnologie te waarborgen, is controle en bewaking van nanomateriaalsystemen op basis van hun toepassing noodzakelijk (bv. risicobeoordeling). Daarom is het noodzakelijk om nuttige meettechnieken te identificeren voor de detectie en karakterisering van nano-objecten in zogenaamde complexe matrices, zoals natuurlijke vloeistoffen, afvalwater, voedsel of cosmetica.

Dit project heeft tot doel om een technische specificatie (TS) voor te bereiden met richtlijnen voor de detectie en identificatie van nano-objecten in complexe matrices, zoals vloeibare milieucompartimenten en afvalwater. Deze TS veronderstelt een voorkennis van de aard van de nano-objecten, zoals hun chemische samenstelling. De geselecteerde detectie- en identificatiemethoden zijn gebaseerd op de combinatie van grootteclassificatie en chemische samenstellingsanalyse. Overeenkomstige vereisten voor staalafname en -voorbereiding zullen worden verstrekt. Identificatie kan ook worden ondersteund door bijvoorbeeld aanvullende morfologiekarakterisering. Het document bevat koppelingen naar meetmethodestandaarden, indien deze beschikbaar zijn. Deze TS omvat een reeks geschikte methoden, waaronder field-flow-fractionatietechniek, elektronenmicroscopie (EM)-technieken SEM en TEM, single particle ICP-MS en andere opkomende methoden. Jan Mast, de vertegenwoordiger binnen Sciensano, is verantwoordelijk voor de activiteiten die verband houden met de TEM-analyses.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL