Cytogenetische analyse aanvragen

Sciensano voert op verzoek cytogenetische analyses (niet-GLP) uit op bacteriën en dierlijke en menselijke cellen:

  • bacteriën:
    • Ames-test
    • Vitotox-test
  • dierlijke en menselijke cellen:
    • komeettest
    • micronucleustest

Birgit Mertens voor meer informatie of analyseaanvragen.

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)