Aanvraag voor medische analyse

Sciensano is erkend door het RIZIV voor analyses van klinische microbiologie die worden uitgevoerd in onze nationale referentiecentra. Het betreft voornamelijk tweedelijnsanalyses (bevestigingen, typeringen, enz.) alhoewel ook eerstelijnsanalyses worden uitgevoerd voor minder courante pathogenen. Sciensano is ISO15189 geaccrediteerd.

Hoe een humane microbiologische analyse aanvragen?

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Maak uw verzending klaar. Een pakket moet bevatten:
    1. het ingevulde aanvraagformulier
    2. correct geïdentificeerde stalen in een geschikte verpakking (instructies enkel beschikbaar in het Engels).
  3. Stuur uw pakket naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.
Pathogenen Beschrijving Materialen Accreditatie Doorlooptijd (in dagen) Contactpersonen Aanvraagformulier en administratieve documenten
Bacillus anthracis ELISA Bacillus anthracis (humaan) Serum Nee 7 Marcella Mori,
Bacillus cereus Detectie Bacillus cereus faeces Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Bacillus cereus Moleculaire identificatie van genetische factors voor cereulide (emetische toxine van B. cereus) Stammen Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Bacillus cereus Moleculaire identificatie van genen voor enterotoxines (diarree) van B. cereus Voedsel, stam Nee 9
Bacillus cereus Detectie enterotoxines Bacillus cereus (stam) Stammen Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Bacteriële stammen Whole Genome Sequencing Stammen Nee 25 An Van den Bossche, , Wesley Mattheus,
Bofvirus Bof: RNA detectie van bof virus met RT-qPCR nasofaryngeale swab, Speeksel
4 Inge Roukaerts, virologie@sciensano.be Aanvraagformulier bof
Bordetella pertussis IgG kwantificering (ELISA) tegen Pertussis toxine (kinkhoest) (serum) Serum
7 Isabelle Desombere, immunomail@sciensano.be
Brucella spp. ELISA (Sciensano) Brucella spp. Gelyophiliseerde serum, Plasma, Serum
4 Marcella Mori,
Brucella spp. Trage agglutinatie volgens Wright Vloeistof, Gelyophiliseerde serum, Plasma, Serum Nee 4 Marcella Mori,
Brucella spp. PCR Brucella spp. Biologisch materiaal, DNA, Bacteriestam
4 Marcella Mori,
Brucella spp. Identificatie Brucella spp. Bacteriestam, cerebrospinaal vocht, EDTA Blood, Hemocultuur, Vloeistof
3 Marcella Mori,
Brucella spp. Trage agglutinatie volgens Wright + EDTA Gelyophiliseerde serum, Serum Nee 4 Marcella Mori,
Brucella spp. Rose bengale test Biologisch materiaal, cerebrospinaal vocht, Gepaarde sera, Plasma, Serum
4 Marcella Mori,
Brucella spp. Isolatie Brucella spp. Bacteriestam, Biologisch materiaal, cerebrospinaal vocht, EDTA Blood, Hemocultuur
12 Marcella Mori,
Burkholderia mallei Complement bindingsreactie kwade droes en melioïdose Serum Nee 5 David Fretin, , Marcella Mori,
Carbapenemase-producerende enterobacteriaceae (CPE) detection E. coli ESBL EU Stammen
8 foodmicro@sciensano.be
Clostridium botulinum Detectie van neurotoxinogene C. botulinum en verwanten - types A, B, E en F (realtime PCR) faeces
15 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Aanvraagformulier Clostridium botulinum
Clostridium botulinum Detectie van botulinum toxinen (referentiemethode in vivo) faeces
10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Aanvraagformulier Clostridium botulinum
Clostridium botulinum Detectie van botulinum toxinen (referentiemethode in vivo) Serum
10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Aanvraagformulier Clostridium botulinum
Clostridium botulinum Detectie van C. botulinum (referentiemethode in vivo) faeces
15 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Aanvraagformulier Clostridium botulinum
Clostridium perfringens Telling C. perfringens in faeces faeces
10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Clostridium perfringens EUCAST Disk diffusie test voor C. perfringens stam Nee 40 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Clostridium perfringens Typering van C. perfringens (realtime PCR) stam Nee 15 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Clostridium perfringens ELISA - C. perfringens Enterotoxine A faeces Nee 7 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Clostridium perfringens Detectie van C. perfringens (realtime PCR) faeces
15 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Clostridium tetani In vitro bepaling van antitetanus antistoffen Serum
10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Clostridium tetani Detectie van tetanustoxine (in vivo methode) Serum Nee 10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Coagulase Positieve Stafylokokken Detectie coagulase positieve Staphylococcen faeces Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Corynebacterium diphtheriae Kwantificatie van anti-Corynebacterium diphtheriae toxine IgG antilichamen (ELISA) Serum
14 Isabelle Desombere, ImmunoMail@sciensano.be Aanvraagformulier Corynebacterium
Coxiella spp. PCR Coxiella burnetii (Q-koorts) EDTA Blood, Hart, Vloeistof, Pool van swabs, Serum, Keeluitstrijkje
5 Marcella Mori,
Dermatophyten Opsporing en identificatie van dermatofyten (tinea infecties) Uitstrijkjes Nee 15 medical_mycology@sciensano.be
E. coli , Salmonella , Shigella Pusle field Gel Electrophoresis Stammen
30 Pieter-Jan Ceyssens, salmonella@sciensano.be Aanvraagformulier Salmonella en Shigella
Enterobacter cloacae Detectie Enterobacter cloacae Uitstrijkjes Nee 8 foodmicro@sciensano.be
Filamenteuze schimmels , Gist , Schimmels Identificatie via DNA sequenering (klinische fungi) stam Nee 20 medical_mycology@sciensano.be
Filamenteuze schimmels , Gist , Schimmels MALDI-TOF MS identificatie van gisten en schimmels (klinische fungi) stam Nee 10 medical_mycology@sciensano.be
Francisella tularensis Rapid Test Francisella Serum Nee 3 Marcella Mori,
Francisella tularensis Isolatie and identificatie Francisella tularensis Bacteriestam, Biologisch materiaal, Lymfeklier, Darm, Nier, Lever, Long, Pool organen, Milt, uitstrijkje Nee 10 David Fretin, , Marcella Mori,
Francisella tularensis ELISA Francisella tularensis cerebrospinaal vocht, Serum Nee 5 Marcella Mori,
Gastrovirus Detectie gastrovirus faeces Nee Not applicable foodmicro@sciensano.be
Hepatitis A virus Anti-HAV IgM detectie door ELISA op serum (Sciensano) Serum
7 Michael Peeters, virologie@sciensano.be
Hepatitis A virus HAV virus detectie via qPCR Serum
7 Michael Peeters, virologie@sciensano.be
Hepatitis A virus Anti-HAV totaal Ig detectie door ELISA op serum (Sciensano) Serum
7 Michael Peeters, virologie@sciensano.be
Hepatitis A virus HAV genotypering (Sciensano) Serum/Salive Nee 30 Michael Peeters, virologie@sciensano.be
Hepatitis A virus HAV-detectie door PCR op speeksel (Sciensano) Speeksel Nee 7 Michael Peeters, virologie@sciensano.be Aanvraagformulier Hepatitis
Hepatitis B virus HBV PCR (CUSL) EDTA Blood, Serum Nee 14 benoit.kabamba@uclouvain.be
Hepatitis C virus Anti-HCV antistoffen detectie door Immunoblot (Sciensano) Serum
14 Michael Peeters, virologie@sciensano.be
Hepatitis C virus HCV resistentietesten : NS5B sequencing (CUSL) EDTA Blood, Serum Nee 20 benoit.kabamba@uclouvain.be
Hepatitis C virus HCV resistentietesten: NS3A sequencing (CUSL) EDTA Blood, Serum Nee 20 benoit.kabamba@uclouvain.be
Hepatitis C virus HCV resistentietesten : NS5A sequencing (CUSL) EDTA Blood, Serum Nee 20 benoit.kabamba@uclouvain.be

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)