Aanvraag voor medische analyse

Sciensano is erkend door het RIZIV voor analyses van klinische microbiologie die worden uitgevoerd in onze nationale referentiecentra. Het betreft voornamelijk tweedelijnsanalyses (bevestigingen, typeringen, enz.) alhoewel ook eerstelijnsanalyses worden uitgevoerd voor minder courante pathogenen. Sciensano is ISO15189 geaccrediteerd.

Hoe een humane microbiologische analyse aanvragen?

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Maak uw verzending klaar. Een pakket moet bevatten:
    1. het ingevulde aanvraagformulier
    2. correct geïdentificeerde stalen in een geschikte verpakking (instructies enkel beschikbaar in het Engels).
  3. Stuur uw pakket naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.
Pathogenen Beschrijving Materialen Accreditatie Doorlooptijd (in dagen) Contactpersonen Aanvraagformulier en administratieve documenten
Nee 7 Peter Blanckaert, Peter.blanckaert@sciensano.be
Bacillus anthracis ELISA Bacillus anthracis (humaan) Serum Nee 7 cecile.boland@sciensano.be
Bacillus anthracis PCR identificatie Bacillus anthracis Bacteriestam, Biologisch materiaal, Volbloed, Korsten, DNA, Stof, Zuiveringsslib, Milt, uitstrijkje Nee 3 cecile.boland@sciensano.be
Bacillus cereus Moleculaire identificatie van genetische factors voor cereulide (emetische toxine) Stammen Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Bacillus cereus Moleculaire identificatie van genen voor enterotoxines (diarree) van B. cereus Stammen Nee 9 foodmicro@sciensano.be
Bacillus cereus Detectie enterotoxines Bacillus cereus (stam) Stammen Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Bacillus cereus Detectie Bacillus cereus Stammen Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Bordetella pertussis IgG kwantificering (ELISA) tegen Pertussis toxine (kinkhoest) (serum) Serum
7 caroline.rodeghiero@sciensano.be, Isabelle.Desombere@sciensano.be Testfiche + aanvraagformulier
Brucella spp. Identificatie Brucella spp. Bacteriestam, Volbloed, cerebrospinaal vocht, Hemocultuur, Vloeistof
3 marcella.mori@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Brucella spp. Trage agglutinatie volgens Wright + EDTA Gelyophiliseerde serum, Serum Nee 4 david.fretin@sciensano.be, marcella.mori@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Brucella spp. Rose bengale test Biologisch materiaal, cerebrospinaal vocht, Gepaarde sera, Plasma, Serum
4 marcella.mori@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Brucella spp. Isolatie Brucella spp. Bacteriestam, Biologisch materiaal, Volbloed, cerebrospinaal vocht, Hemocultuur
12 marcella.mori@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Brucella spp. ELISA (Sciensano) Brucella spp. Gelyophiliseerde serum, Plasma, Serum
4 marcella.mori@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Brucella spp. Trage agglutinatie volgens Wright Gelyophiliseerde serum, Plasma, Serum Nee 4 david.fretin@sciensano.be, marcella.mori@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Brucella spp. PCR Brucella spp. Biologisch materiaal
4 marcella.mori@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Burkholderia mallei Complement bindingsreactie kwade droes Serum Nee 4 david.fretin@sciensano.be, marcella.mori@sciensano.be
Carbapenemase-producerende enterobacteriaceae (CPE) detection E. coli ESBL EU Stammen
8 foodmicro@sciensano.be
Clostridium botulinum Detectie van neurotoxinogene C. botulinum en verwanten - types A, B, E en F (realtime PCR) faeces
15 botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium botulinum Detectie van botulinum toxinen (referentiemethode in vivo) faeces
10 botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium botulinum Detectie van C. botulinum (referentiemethode in vivo) Menselijke stalen
15 botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium botulinum Detectie van botulinum toxinen (referentiemethode in vivo) Serum
10 botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens Typering van C. perfringens (realtime PCR) Menselijke stalen, Stammen
15 botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens Detectie van C. perfringens (realtime PCR) faeces
15 botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens MIC C. perfringens Stammen
40 foodmicro@sciensano.be, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens Telling C. perfringens in faeces faeces
10 botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens Detectie van C. perfringens enterotoxine (PET-RPLA) faeces
7 botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium tetani Detectie van tetanustoxine (in vivo methode) Serum Nee 10 botulisme@sciensano.be
Clostridium tetani In vitro bepaling van antitetanus antistoffen Serum
10 botulisme@sciensano.be
Coagulase Positieve Stafylokokken Detectie coagulase positieve Staphylococcen faeces Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Corynebacterium diphtheriae IgG kwantificering (ELISA) tegen Diphteria toxine Serum
7 caroline.rodeghiero@sciensano.be, Isabelle.Desombere@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Coxiella spp. PCR Coxiella burnetii (Q-koorts) Volbloed, Hart, Pool swab, Serum, Keeluitstrijkje
5 marcella.mori@sciensano.be
Dermatophyten Opsporing en identificatie van dermatofyten (tinea infecties) Uitstrijkjes Nee 15 medmyco@sciensano.be
E. coli , Salmonella , Shigella Pusle field Gel Electrophoresis Stammen
30 salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Filamenteuze schimmels , Gist , Schimmels Identificatie van schimmels en gisten met MALDI-TOF MS stam Nee 10 medmyco@sciensano.be
Filamenteuze schimmels , Gist , Schimmels Identificatie van gisten en schimmels stam Nee 20 medmyco@sciensano.be
Francisella tularensis Isolatie and identificatie Francisella tularensis Bacteriestam, Biologisch materiaal, Lymfeklier, Darm, Nier, Lever, Long, Milt, uitstrijkje Nee 10 david.fretin@sciensano.be, marcella.mori@sciensano.be
Francisella tularensis ELISA Francisella tularensis Serum Nee 5 marcella.mori@sciensano.be
Francisella tularensis Rapid Test Francisella Serum Nee 3 marcella.mori@sciensano.be
Gastrovirus gastrovirus faeces Nee Not applicable foodmicro@sciensano.be
Hepatitis A virus IgM detectie van HAV virus via Elisa Serum/Salive Nee 8 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis A virus HAV virus genotypering Serum/Salive Nee 30 virologie@sciensano.be
Hepatitis A virus Detectie van Ig tot van HAV virus door Elisa Serum/Salive Nee 8 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis A virus HAV virus detectie via qPCR Cells, Serum/Salive
8 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis B virus HBV antiviral resistantie Nee Not applicable benoit.kabamba@uclouvain.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis B virus Surface antigeen van HBV virus detectie via Elisa Nee 14 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis B virus Surface antigeen van HBV virus detectie via Elisa (confirmatie) Nee 14 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis B virus HBV PCR Nee Not applicable benoit.kabamba@uclouvain.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis B virus HBV genotyping Nee Not applicable benoit.kabamba@uclouvain.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis C virus HCV PCR Nee 14 benoit.kabamba@uclouvain.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis C virus Ig tot detectie van HCV virus via Elisa Nee 14 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)