Aanvraag voor medische analyse

Beste klanten,
Omwille van de COVID-19 situatie is het helaas mogelijk dat enkele analyses de TAT overschrijden.
De onderzoekprojecten zijn momenteel uitgesteld.
Wij excuseren ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip

Sciensano is erkend door het RIZIV voor analyses van klinische microbiologie die worden uitgevoerd in onze nationale referentiecentra. Het betreft voornamelijk tweedelijnsanalyses (bevestigingen, typeringen, enz.) alhoewel ook eerstelijnsanalyses worden uitgevoerd voor minder courante pathogenen. Sciensano is ISO15189 geaccrediteerd.

Hoe een humane microbiologische analyse aanvragen?

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Maak uw verzending klaar. Een pakket moet bevatten:
    1. het ingevulde aanvraagformulier
    2. correct geïdentificeerde stalen in een geschikte verpakking (instructies enkel beschikbaar in het Engels).
  3. Stuur uw pakket naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.
Pathogenen Beschrijving Materialen Accreditatie Doorlooptijd (in dagen) Contactpersonen Aanvraagformulier en administratieve documenten
IgG kwantificering (ELISA) tegen Diphteria toxine Nee 14 Isabelle Desombere, immunomail@sciensano.be
Moleculaire typering porA/fetA Neisseria
20 Wesley Mattheus,
Detectie van Listeria Listeria
10 Wesley Mattheus,
Nee 7 Lies.Gremeaux@sciensano.be
Mumps IgM serum (Serion) Nee 4 Inge Roukaerts,
Multi Locus Sequence Typing Neisseria
20 Wesley Mattheus,
Bacillus anthracis PCR identificatie Bacillus anthracis Bacteriestam, Biologisch materiaal, Korsten, DNA, Stof, EDTA Blood, Zuiveringsslib, Milt, uitstrijkje Nee 3 Cécile Boland,
Bacillus anthracis ELISA Bacillus anthracis (humaan) Serum Nee 7 Cécile Boland,
Bacillus cereus Detectie enterotoxines Bacillus cereus (stam) Stammen Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Bacillus cereus Moleculaire identificatie van genetische factors voor cereulide (emetische toxine) Stammen Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Bacillus cereus Moleculaire identificatie van genen voor enterotoxines (diarree) van B. cereus Stammen Nee 9 foodmicro@sciensano.be
Bacillus cereus Detectie Bacillus cereus Stammen Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Bordetella pertussis IgG kwantificering (ELISA) tegen Pertussis toxine (kinkhoest) (serum) Serum
7 Isabelle Desombere, immunomail@sciensano.be Testfiche + aanvraagformulier
Brucella spp. Isolatie Brucella spp. Bacteriestam, Biologisch materiaal, cerebrospinaal vocht, EDTA Blood, Hemocultuur
12 Marcella Mori,
Brucella spp. ELISA (Sciensano) Brucella spp. Gelyophiliseerde serum, Plasma, Serum
4 Marcella Mori,
Brucella spp. Trage agglutinatie volgens Wright Gelyophiliseerde serum, Plasma, Serum Nee 4 Marcella Mori,
Brucella spp. PCR Brucella spp. Biologisch materiaal, DNA
4 Marcella Mori,
Brucella spp. Identificatie Brucella spp. Bacteriestam, cerebrospinaal vocht, EDTA Blood, Hemocultuur, Vloeistof
3 Marcella Mori,
Brucella spp. Trage agglutinatie volgens Wright + EDTA Gelyophiliseerde serum, Serum Nee 4 Marcella Mori,
Brucella spp. Rose bengale test Biologisch materiaal, cerebrospinaal vocht, Gepaarde sera, Plasma, Serum
4 Marcella Mori,
Burkholderia mallei Complement bindingsreactie kwade droes en melioïdose Serum Nee 4 David Fretin, , Marcella Mori,
Carbapenemase-producerende enterobacteriaceae (CPE) detection E. coli ESBL EU Stammen
8 foodmicro@sciensano.be
Clostridium botulinum Detectie van botulinum toxinen (referentiemethode in vivo) faeces
10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium botulinum Detectie van C. botulinum (referentiemethode in vivo) Menselijke stalen
15 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium botulinum Detectie van botulinum toxinen (referentiemethode in vivo) Serum
10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium botulinum Detectie van neurotoxinogene C. botulinum en verwanten - types A, B, E en F (realtime PCR) faeces
15 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens Typering van C. perfringens (realtime PCR) Menselijke stalen, Stammen
15 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens MIC C. perfringens Stammen
40 Maria Cristina Garcia Graells, foodmicro@sciensano.be, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens Telling C. perfringens in faeces faeces
10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens Detectie van C. perfringens enterotoxine (PET-RPLA) faeces
7 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium perfringens Detectie van C. perfringens (realtime PCR) faeces
15 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Clostridium tetani Detectie van tetanustoxine (in vivo methode) Serum Nee 10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Clostridium tetani In vitro bepaling van antitetanus antistoffen Serum
10 Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Coagulase Positieve Stafylokokken Detectie coagulase positieve Staphylococcen faeces Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Coxiella spp. PCR Coxiella burnetii (Q-koorts) EDTA Blood, Hart, Pool van swabs, Serum, Keeluitstrijkje
5 Marcella Mori,
Dermatophyten Opsporing en identificatie van dermatofyten (tinea infecties) Uitstrijkjes Nee 15 medical_mycology@sciensano.be
E. coli , Salmonella , Shigella Pusle field Gel Electrophoresis Stammen
30 Pieter-Jan Ceyssens, salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Enterobacter cloacae Detectie Enterobacter cloacae Uitstrijkjes Nee 8 foodmicro@sciensano.be
Filamenteuze schimmels , Gist , Schimmels MALDI-TOF MS identificatie van gisten en schimmels stam Nee 10 medical_mycology@sciensano.be
Filamenteuze schimmels , Gist , Schimmels Identificatie via DNA sequenering (1 gen) stam Nee 20 medical_mycology@sciensano.be
Francisella tularensis ELISA Francisella tularensis Serum Nee 5 Marcella Mori,
Francisella tularensis Rapid Test Francisella Serum Nee 3 Marcella Mori,
Francisella tularensis Isolatie and identificatie Francisella tularensis Bacteriestam, Biologisch materiaal, Lymfeklier, Darm, Nier, Lever, Long, Pool organen, Milt, uitstrijkje Nee 10 David Fretin, , Marcella Mori,
Gastrovirus gastrovirus faeces Nee Not applicable foodmicro@sciensano.be
Hepatitis B virus HBV PCR EDTA Blood, Serum Nee 14 benoit.kabamba@uclouvain.be
Hepatitis C virus HCV resistentietesten : NS5A sequencing EDTA Blood, Serum Nee 20 benoit.kabamba@uclouvain.be
Hepatitis C virus HCV resistentietesten : NS5B sequencing EDTA Blood, Serum Nee 20 benoit.kabamba@uclouvain.be
Hepatitis C virus HCV resistentietesten: NS3A sequencing EDTA Blood, Serum Nee 20 benoit.kabamba@uclouvain.be
Hepatitis A virus HAV virus detectie via qPCR Cells, Serum/Salive
7 Michael Peeters, virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Hepatitis A virus HAV virus genotypering Serum/Salive Nee 30 Michael Peeters, virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)