Vraag een chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Sciensano voert diverse chemische analyses uit voor planten toxines, mycotoxines, mariene toxines, bacteriële toxines, pesticiden, milieu en  proces contaminanten, Spoorelementen, additieven, voedingscontactmaterialen en antibiotica.

Planten toxines

Tropaan alkaloïden in levensmiddelen en voedingssupplementen
Pyrrolizidine alkaloïden in levensmiddelen en voedingssupplementen

Mycotoxines

Levensmiddelen van plantaardige oorsprong

 Aflatoxines en OTA in kruiden en cacao
 Patuline in fruit 
 Citrinine in rode rijst, voeding en voedingssupplementen
 Multi-mycotoxinebepaling in voeding en diervoeder (DON, aflatoxines, HT2 & T2 toxine, OTA, ZEN en fumonisines)
 Ergot alkaloïden
 Alternaria
 Enniatines en beauvericine
 Fusarinezuur
 Moniliformine
 Andere types A en B trichothecenes

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong

OTA in nieren, lever en bloedworst
AFM1 in melk
Mycotoxine-metabolieten in urine en feaces

Andere matrices

Malformin C in schimmelculturen

Mariene toxines

ASP toxines in tweekleppige weekdieren en krab
Lipofiele toxines in tweekleppige weekdieren
PSP toxines in tweekleppige weekdieren

Bacteriële toxines

Pesticiden

Levensmiddelen van Plantaardige oorsprong

Multi-residu pesticiden in Granen GC
Multi-residu pesticiden in Granen LC
Multi-residu pesticiden in Groenten en fruit GC
Multi-residu pesticiden in Groenten en fruit LC
Multi-residu pesticiden in Honing GC
Multi-residu pesticiden in Honing LC
Single-residu of single-class pesticiden

Amitraz en zijn afbraakproducten
Bromide
Chlormequat en mepiquat
Dithiocarbamaat
Ethefon
Glyfosaat en AMPA
Maleïque hydrazide
Morfoline
nitraat
Organotins en apolair pesticiden
zuur pesticiden

Levensmiddelen van Dierlijke oorsprong

Chlormequat in melk
Glyfosaat en AMPA
Maleïque hydrazide in melk
Multi residu pesticiden in vetrijke producten
Organochloorverbindingen in vetrijke producten
Pyrethroïde in vetrijke producten

In water

Glyfosaat en AMPA
Multi-residu pesticiden LC + GC

Milieu en  proces contaminanten

Levensmiddelen

BFRs
PAHs
PCBs
PFASs

Spoorelementen

Levensmiddelen van plantaardige oorsprong

As, Al, Cd, Cu, Cr, F, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Ti, Zn en andere op aanvraag
As-species (Asi, DMA, arsenobetaine en andere op aanvraag)
Vochtgehalte

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong

As, Al, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Ti, Zn en andere op aanvraag
As-species (Asi, DMA, arsenobetaine en andere op aanvraag)
Vochtgehalte

Voedingssupplementen

As, Al, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Ti, Zn en andere op aanvraag
As-species (Asi, DMA, arsenobetaine en andere op aanvraag)
Se-species (seleniet, selenomethionine en andere op aanvraag)
Vochtgehalte

Diervoeders

 As, Al, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Ti, Zn en andere op aanvraag
 As-species (Asi, DMA, arsenobetaine en andere op aanvraag)
 Se-species (seleniet, selenomethionine en andere op aanvraag)
 Vochtgehalte

Grondstoffen

 As, Al, Cd, Cu, Cr, F, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Sn, Ti, Zn en andere op aanvraag
 Vochtgehalte

Additieven

levensmiddelen

Steviol glycosiden in levensmiddelen
Zoetstoffen in levensmiddelen

Voedingscontactmaterialen

Organische contaminanten

BADGE en degradatieproducten in vette levensmiddelen
Epoxidized Soybean oil (ESBO), in olierijke levensmiddelen verpakt in glazen bokalen
Ftalaten in babyvoeding in melk
Ftalaten, bisphenol A en foto-initiatoren in droge voeding
Migratie van Bisfenolen en alkylfenolen uit voedingscontactmaterialen
Migratie van Formaldehyde uit voedingscontactmaterialen
Migratie van Melamine uit voedingscontactmaterialen
Migratie van Primaire aromatische amines uit voedingscontactmaterialen
Analyses in het kader van de algemene Europese kadervordering (1935/2004)
Analyses in het kader van de specifieke Europese vordering (10/2011) voor materialen en voorwerpen
Analyses in het kader van de specifieke Europese vordering (1895/2005) inzake de beperking van het gebruik van bepaalde epoxyderivaten
Bisfenol A analyses in het kader van de specifieke Belgische wetgeving over het gebruik ervan in materialen en voorwerpen bestemd voor jonge kinderen

Anorganische contaminanten

Uit keramiek

Cd en Pb (volgens 8⅘00/EG en 2005/31/EC), As, Co, Cr, Cu, Ni, Se, Sb en andere op aanvraag

Uit metaal/legeringen (volgens Resolutie van de Raad van Europa Res(2013)9 en het KB van 17 februari 2021 betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen)*

Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Cu, Co, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Sb, Tl, V, Zn

Uit aluminium (volgens Resolutie van de Raad van Europa Res(2013)9 en het KB van 17 februari 2021 betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen)*

Al

Uit andere materialen of andere vragen mbt voedingscontactmaterialen op aanvraag

*Praktisch worden de testen uitgevoerd volgens de Leidraad bij de implementatie en uitvoering van het KB van 17 februari 2021 betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met voedingsmiddelen.

Antibiotica

 Bepaling van nitrofuraan metabolieten
 Bepaling van beta-agonisten en multiresidu geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in rundsvlees

Els Van Hoeck voor meer info en prijzen over planten toxines, mycotoxines, mariene toxines, bacteriële toxines en voedingscontactmaterialen
Laure Joly voor meer info en prijzen over pesticiden, milieu en proces contaminanten en antibiotica
Ann Ruttens voor meer info en prijzen over spoorelementen
Séverine Goscinny voor meer info en prijzen over additieven
Heidi Demaegdt voor meer info en prijzen over Anorganische contaminanten

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)