Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen

Sciensano voert diverse elektronenmicroscopische analyses uit via transmissie-elektronenmicroscopie (TEM). Deze omvatten de identificatie van nanomaterialen volgens de EC definitie (2011 / 696 / EU), de gedetailleerde karakterisering van nanomaterialen in het kader van risico-analyse, classificering en toxicologische onderzoek en de karakterisering van ‘virus-like’ partikels.

Aangeboden TEM analyses voor identificatie en karakterisering van nanomaterialen

 • staalvoorbereiding (dispersie) van poederstalen:
  • NANoREG-protocol
  • Guiot & Spalla-protocol
  • Staalvoorbereiding op maat
 • PTA-analyse van nanomaterialen in een stabiele dispersie
 • DLS-analyse van nanomaterialen in een stabiele dispersie
 • Zetapotentiaalmeting van nanomaterialen in een stabiele dispersie
 • Bereiding van TEM-stalen en beschrijvende TEM-karakterisatie (uitgaande van stabiele dispersie)
 • Geavanceerde TEM-karakterisatie
  • Kwantitatieve
   • TEM-karakterisatie van aggregaten/agglomeraten (beeldopname en analyse)
   • TEM-karakterisatie van primaire deeltjes (beeldopname en analyse)
  • Diffractie
   • Kristalstructuur (poederelektronendiffractie)

Aangeboden TEM analyses voor karakterisering van ‘virus-like’ partikels (VLPs)

Humane en veterinaire vaccins

 • visualisering met TEM van de negatief gekleurde VLPs in dispersie en van mogelijke contaminerende onzuiverheden in representatieve en geselecteerde micrografieën
 • beschrijving van de morfologie van de waargenomen VLPs
 • ruwe schatting van het aantal VLPs op basis van het aantal VLPs per oppervlak van de EM-grid

Jan Mast voor meer informatie en prijzen of indien u geïnteresseerd bent in gelijkaardige analysen, die niet vermeld staan. Mogelijk hebben we toch een oplossing voor u.

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)