Aanvraag voor medische analyse

Beste klanten,
Omwille van de COVID-19 situatie is het helaas mogelijk dat enkele analyses de TAT overschrijden.
De onderzoekprojecten zijn momenteel uitgesteld.
Wij excuseren ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip.

 

Sciensano is erkend door het RIZIV voor analyses van klinische microbiologie die worden uitgevoerd in onze nationale referentiecentra. Het betreft voornamelijk tweedelijnsanalyses (bevestigingen, typeringen, enz.) alhoewel ook eerstelijnsanalyses worden uitgevoerd voor minder courante pathogenen. Sciensano is ISO15189 geaccrediteerd.

Hoe een humane microbiologische analyse aanvragen?

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Maak uw verzending klaar. Een pakket moet bevatten:
    1. het ingevulde aanvraagformulier
    2. correct geïdentificeerde stalen in een geschikte verpakking (instructies enkel beschikbaar in het Engels).
  3. Stuur uw pakket naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.
Pathogenen Beschrijving Materialen Accreditatie Doorlooptijd (in dagen) Contactpersonen Aanvraagformulier en administratieve documenten
Neisseria meningitidis Neisseria serogroepering Stammen
15 Neisseria@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Neisseria meningitidis Antimicrobiële susceptibiliteit Stammen
15 Neisseria@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Neisseria meningitidis Multi Locus Sequence Typing Stammen
20 Neisseria@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Norovirus sequencing Norovirus faeces
Not applicable foodmicro@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Norovirus detectie Norovirus door qPCR (commerciële kit) faeces
7 foodmicro@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Norovirus Detectie Norovirus (sneltest) faeces Nee 7 foodmicro@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Parapoxvirus Moleculaire test PAPV Biologisch materiaal, Korsten, EDTA Blood, Huidletsels, uitstrijkje Nee 10 Ilse.DeLeeuw@sciensano.be
Rabiësvirus Anti-rabiës antilichamentest - Seroneutralisatietest (RFFIT) Serum
7 rage@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Rabiësvirus Detectie van rabiës virus RNA d.m.v qPCR Zenuwweefsel, Serum, cerebrospinaal vocht
7 rage@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Rabiësvirus Aantonen van het rabiësvirus antigeen met de rechtstreekse immunofluorescentietest Zenuwweefsel
8 rage@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Rubella virus IgG detectie tegen het E2 antigen van rubella virus via Immunoblot Serum
4 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Rubella virus Detectie van rubella virus met qPCR nasofaryngeale swab
4 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Rubella virus IgM detectie van rubella virus via ELISA Serum/speeksel/naso/CSV/andere Nee 4 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Rubella virus IgG detectie van rubella virus via ELISA Serum/speeksel/naso/CSV/andere Nee 4 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Rubella virus Rubella IgG aviditeit via ELISA Serum
4 virologie@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Salmonella MLVA Enteritidis Stammen
10 salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Salmonella MLVA Typhimurium Stammen
10 salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Salmonella Test Tartrate (Salmonella) Stammen
Not applicable salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Salmonella PCR EFSA Stammen Nee 5 salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Salmonella Serotypering Salmonella Stammen
6 salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Salmonella Salmonella opzuivering Stammen
Not applicable salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Salmonella MIC Salmonella Stammen
20 salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Sapovirus Sapovirus faeces Nee Not applicable foodmicro@sciensano.be
Shigella Serotypering Shigella Stammen
15 salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Shigella MIC Shigella Stammen
15 salmonella@sciensano.be Testfiche + Aanvraagformulier
Staphylococcus aureus enterotoxine Detectie van enterotoxinen van Staphylococcus (stam) Stammen Nee 6 foodmicro@sciensano.be
Vancomycine-resistente enterococcen (VRE) detectie vancomycine resistente Enterococcen faeces, Uitstrijkjes Nee 8 foodmicro@sciensano.be
Bofvirus IgM detectie van bof virus via ELISA: omwille van een aanleveringsprobleem bij de leverancier, kan deze test tijdelijk niet worden uitgevoerd binnen ons labo. Speeksel Nee 4 virologie@sciensano.be Testfiche + aanvraagformulier
Yersinia pestis Detectie van Yersinia pestis door bacterio cultuur Nee 5 cecile.boland@sciensano.be
Yersinia pestis Identificatie van Yersinia pestis door qPCR Nee 5 cecile.boland@sciensano.be

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)