Controle van e-sigaretten

Elektronische sigaretten zijn wereldwijd een groeiende markt en vapen wordt steeds populairder, vooral bij jonge mensen. Er is echter veel onzekerheid over de veiligheid en de langetermijneffecten van vapen op de gezondheid van de consument. In België vallen e-sigaretten en e-vloeistoffen onder een koninklijk besluit dat in februari 2017 is aangenomen. Sciensano voert verschillende analyses uit voor overheidsinstellingen om te controleren of de producten op de Belgische markt in overeenstemming zijn met de wetgeving. Deze analyses richten zich op het nicotinegehalte, de aanwezigheid van verboden additieven en bepaalde smaken, waarvan bekend is dat ze een potentiële bedreiging vormen voor de gezondheid. 

Overzicht van beschikbare technieken

  • GC-MS
  • LC-MS/MS
  • UPLC-UV


Eric Deconinck voor meer informatie en prijzen (alleen voor overheidsinstellingen).

 

QR code

QR code for this page URL

Controle van de overeenstemming van partijen vaccins (ook bekend als vrijgave van partijen vaccins)

Veiligheidsbeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)

Controle van geneesmiddelen en namaakgeneesmiddelen

Controle van diagnostische reagentia

Controle van de overeenstemming van partijen bloedproducten (ook bekend als vrijgave van partijen bloedproducten)

Veiligheid van therapeutische bacteriofaagpreparaten

Controle van cosmetica

Controle van verdachte voedingssupplementen

Controle van samengestelde drugs

Controle van e-sigaretten