Veiligheidsbeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)

In België kunnen activiteiten met GGO’s en/of pathogenen alleen worden uitgevoerd als ze zijn aangemeld en geautoriseerd door de relevante bevoegde autoriteiten. Er zijn verschillende procedures van toepassing, afhankelijk van het type activiteit en/of het betrokken organisme.

In dit kader adviseert Sciensano de regionale autoriteiten met betrekking tot het gebruik van pathogenen en GGO’s onder ingeperkte omstandigheden (laboratoria, serres, dierenverblijven, grootschalige units, ziekenhuiskamers).

Sciensano is ook verantwoordelijk voor het secretariaat van de Belgische Adviesraad voor de Bioveiligheid. Het geeft doorlopend administratieve en wetenschappelijke ondersteuning aan de Raad in het kader van zijn wetenschappelijke activiteiten met betrekking tot de risicobeoordeling van aanvragen betreffende de introductie van GGO’s in het milieu voor veldproeven en klinische proeven met GGO’s, en het commerciële gebruik van GGO’s voor landbouwproducten of medische doeleinden.

U vindt meer informatie over het regelgevingskader en de kennisgevingsprocedures op de Belgian Biosafety Server.

Didier Breyer voor meer informatie over de veiligheidsbeoordeling van GGO’s en pathogenen.

QR code

QR code for this page URL

Controle van de overeenstemming van partijen vaccins (ook bekend als vrijgave van partijen vaccins)

Veiligheidsbeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)

Controle van geneesmiddelen en namaakgeneesmiddelen

Controle van diagnostische reagentia

Controle van de overeenstemming van partijen bloedproducten (ook bekend als vrijgave van partijen bloedproducten)

Veiligheid van therapeutische bacteriofaagpreparaten

Controle van cosmetica

Controle van verdachte voedingssupplementen

Controle van samengestelde drugs

Controle van e-sigaretten