Primaire tabs

Maria Cristina Garcia Graells

Wetenschapper

Cristina Garcia Graells begon haar loopbaan bij Sciensano in 2013 als wetenschappelijk medewerker in de Antimicrobiële Unit van de afdeling Voedselpathogenen. Zij is verantwoordelijk voor de monitoring en de jaarlijkse rapportage van antimicrobiële resistentie bij zoönotische en commensale bacteriën in voedsel en voedselproducerende dieren en heeft de leiding over het NRL AMR. In dit verband heeft zij verscheidene jaren als AMR-deskundige deelgenomen aan audits in de EU en de EFTA-landen. In 2020, werd ze verantwoordelijk voor de NRL Salmonella. 

Voordat zij Sciensano vervoegde, werkte zij in het Erasmus Ziekenhuis op de afdeling microbiologie, eenheid AMR, in verschillende onderzoeksprojecten. 

Zij heeft een doctoraat in Toegepaste Biologische Wetenschappen. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Departement van Microbiële en Moleculaire Systemen. Centrum voor voedsel- en microbiële technologie. Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

Zij behaalde een Master of Veterinary Medicine (MD), optie: Bromatologie en Levensmiddelentechnologie. Faculteit Diergeneeskunde. Universiteit van Zaragoza (Spanje).


 

Werkt in:

Lees meer

Contactformulier

Please note that your message will require a validation before being sent to the person. You will receive an email at your address, containing a link for validating your message.

QR code

QR code for this page URL