BY-COVID - Beyond-COVID

Last updated on 17-8-2023 by Marie Malingreau
Projectduur:
oktober 1, 2021
-
september 30, 2024

In het kort

BY-COVID is een project dat COVID-19-gegevens in het COVID-19-dataplatform mobiliseert en verbindt om ze toegankelijker te maken voor laboratoriumwetenschappers, volksgezondheidsonderzoekers, medisch personeel, overheidsambtenaren en beleidsmakers. Vervolgens biedt het een kader om andere gegevens over infectieziekten open en toegankelijk te maken voor iedereen. Het project is uniek in zijn werkelijk interdisciplinaire aanpak waarbij 53 partners uit 19 Europese landen betrokken zijn. 

Projectbeschrijving

Als reactie op de COVID-19-pandemie is in verschillende landen een enorme hoeveelheid gegevens gegenereerd door talrijke instellingen, gaande van ziekenhuizen en medische centra tot universiteiten, onderzoeksinfrastructuren, volksgezondheidslaboratoria en consortia. Aangezien de gegevens afkomstig zijn van een groot aantal verschillende bronnen blijft het een uitdaging om de beste gegevensbronnen te identificeren, de gegevens met elkaar te verbinden en ze te integreren voor een doeltreffende analyse. 

Om deze hindernis uit de weg te ruimen, wil het BY-COVID-project uitgebreide open gegevens over SARS CoV-2 toegankelijk maken voor iedereen in de wetenschappelijke, medische, volksgezondheids- en beleidsdomeinen op het COVID-19-dataplatform. Het project kijkt verder dan het COVID-19 tijdperk en biedt ook een kader om gegevens van andere infectieziekten open en voor iedereen toegankelijk te maken. Door belanghebbenden uit een ruime waaier van disciplines samen te brengen, wil dit project een brug slaan tussen volksgezondheid en klinische, sociale en moleculaire wetenschappen.

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken, stelt BY-COVID zich deze doelen:

 1. het mogelijk maken van de opslag, het delen, de toegang tot, en de analyse en verwerking van onderzoeksgegevens en andere digitale onderzoeksobjecten van uitbraakonderzoek,
 2. het mobiliseren en ter beschikking stellen van gegevens over virale en humane infectieziekten uit nationale centra,
 3. het koppelen van FAIR-data en metadata over SARS-CoV-2 en COVID-19,
 4. het ontwikkelen van digitale hulpmiddelen en gegevensanalyse met betrekking tot de paraatheid voor pandemieën en uitbraken, waaronder het opsporen van genomische variaties van SARS-CoV-2 en het identificeren van nieuwe zorgwekkende varianten,
 5. bijdragen aan de Horizon Europe European Open Science Cloud (EOSC) Partnership; en de European Health Data Space (EHDS).

Zoals te zien in de onderstaande figuur is het project opgebouwd rond vier hoofdpijlers, waarin het werk is verdeeld in acht werkpakketten: 

Sciensano draagt bij aan verschillende werkpakketten die in de figuur hierboven worden getoond:

 • WP2 — Eenheid EU-gezondheidsinformatiesysteem (klinische en gezondheidsgegevenstaken)
 • WP4 — Eenheid EU-gezondheidsinformatiesysteem (ontwikkeling van een toolkit Infectieziekten)
 • WP5 — Eenheid volksgezondheid en genoom (WP lead; use-cases)
 • WP6 — Eenheid EU-gezondheidsinformatiesysteem (opleidings- en betrokkenheidstaken)
 • WP7 — Kankercentrum (burgerbetrokkenheidstaken)
 • WP8 — Eenheid volksgezondheid en genoom en eenheid Eu-gezondheidsinformatiesysteem (ELSI-implementatie en DMP)

 

List of partners

BBMRI-ERIC 

Barcelona Supercomputing Center (BSC

CESSDA

DANS — Dutch national centre of expertise and repository for research data

DTU — Technical University of Denmark

EATRIS 

ECRIN 

ELIXIR 

EMBL-EBI 

EGA — European Genome-phenome Archive

EMPIRICA 

ERINHA 

MIRRI / MIRRI-IT 

EU-OPENSCREEN ERIC

Euro-BioImaging 

University of Oxford 

Fraunhofer 

Gesundheit österreich

Greek review of social research (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)

INFRAFRONTIER 

INSTRUCT-ERIC

Lygature 

Masarykova Univerzita 

PHIRI (Population Health Information research infrastructure for COVID-19)

SIB Swiss Institute of Bioinformatics

ISAS CR (Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic Public Research Institution), Czech Social Sciences Data Archive (CSDA

Tampere University, Finnish Social Science Data Archive

THL — Finnish institute for health and welfare

University of Freiburg

University of Tartu

Univerzita Palackého

University Medical Center Groningen 

SciLifeLab Data Centre 

VIB

CIRMMP

IACS — Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

HSM Ospedale Policlinico San Martino

IZSVe — Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

IZSLER-Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna

CNB — CSIC

ELIXIR Belgium

University of Ljubljana, Social Science Data Archives (ADP)

eScience Lab, The University of Manchester

Office for Open Research @ UNIMAN 

 

Meer informatie is beschikbaar op: https://by-covid.org/ 
 

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL