CanScreen-ECIS - Het versterken van het verzamelen van gegevens afkomstig uit kankerscreenings om het European Cancer Information System (ECIS) te updaten en de kwaliteit en dekking van kankerscreeningprogramma's in Europa te verbeteren

Last updated on 26-9-2023 by Marie Malingreau
Projectduur:
september 1, 2022
-
maart 31, 2024

In het kort

Het CanScreen-ECIS-project heeft tot doel het bestaande European Cancer Information System (ECIS) te updaten en de kwaliteit en het bereik van kankerscreeningprogramma’s in Europa te verbeteren.

Meer info op de project website

Projectbeschrijving

Dit Europese project ondersteunt de koppeling van door de kankerscreeningprogramma’s verstrekte gegevens aan het European Cancer Information System (ECIS) om een permanent toezicht op de screeningprogramma’s mogelijk te maken, inclusief de prestatie-indicatoren. De actie bestaat uit het verzamelen van gegevens van instellingen in de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens over kankerscreening. Hierna leveren we deze gegevens aan het ECIS en ontwikkelen we een pilootproject met de nieuwe ECIS-functionaliteit en een nieuw afzonderlijk onderdeel om te zorgen voor een permanente verzameling en controle van de dekking en de prestatie-indicatoren van kankerscreening bij de bevolking in de hele Europese Unie.

Binnen CanScreen-ECIS geeft Sciensano mede leiding aan de werkpakketten (WP) 2 en 6. We ondersteunen het verfijnen van prestatie-indicatoren door gegevens te leveren over de nieuwste triage-strategieën voor HPV-positieve vrouwen en op risico gebaseerde selectie- en screeningsprotocollen (WP2). Verder werken we mee aan een uitgebreide lijst van contactpunten op nationaal en regionaal niveau en een wetenschappelijk artikel over kankerscreeningsbeleid in Europa (WP6).

Consortium

Partners

  • 8 partners
  • 6 countries

Belgische partners

Structuur

Work Packages (WP) Leading Partners, country
WP1 Project management & coordination IARC, France / co-lead: ECL, Belgium
WP2 Refining performance indicators Erasmus MC, Netherlands / Sciensano, Belgium                                   
WP3 Developing a data submission portal compliant to relevant data protection regulations to report and disseminate cancer screening performance at EU level to be eventually hosted by ECIS CPO, Italy
WP4 Pilot testing functionalitites of the new data warehouse and web application to be integrated to ECIS IARC, France
WP5 Support capacity building of European states to ensure the contribution of cancer screening data to ECIS using new protocols and tools integrated to the programme monitoring in Member States CSF
WP6 Continued engagement with the EU Member States to report the status of implementation and performance of cancer screening programmes using the new functionalities of ECIS enabling publication of third EU Screening Report ) ECL, Belgium / co-lead: Sciensano, Belgium

EBCP Flagships
F22. Het Europees Kankerinformatiesysteem bijwerken om kankerscreeningprogramma’s te monitoren en te evalueren. (koppeling met de Europese dataruimte voor gezondheid en uitvoering van de algemene doelstelling van het EU4Health-programma om de gezondheid in de Unie te verbeteren en te bevorderen (artikel 3, onder a)) door middel van de specifieke doelstellingen die zijn omschreven in artikel 4, onder a), f) en i), van Verordening (EU) nr. 202⅕22).

Acties
A1. Moderne aanpak tegen kanker: nieuwe technologieën, onderzoek en innovatie ten dienste van patiëntgerichte kankerpreventie en -zorg
A2. Levens redden door duurzame kankerpreventie
A3. Verbetering van de vroegtijdige opsporing van kanker
A6. Ongelijkheden in verband met kanker in de hele EU verminderen

Link to Cancer Mission / aanbevelingen
R3: Ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van doeltreffende strategieën en beleidsmaatregelen voor kankerpreventie in de lidstaten en de EU
R4: bestaande screeningprogramma’s optimaliseren en nieuwe benaderingen voor screening en vroegtijdige opsporing ontwikkelen
R9: bereiken van gelijke kansen op het gebied van de gezondheid bij kanker in de EU over het gehele continuüm van de ziekte

Gerelateerde projecten

Technical information

EU project title EU4Health
Type of Action EU4H-PJG EU4H Project Grants
Budget €2.767.051,03
Lead Coordinator IARC / Co-leader; ECL
Domain / Area Screening

Contacteer ons

Meer info op de project website

 

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL