ENDFOODTOX - Screening van potentiële hormoonverstoorders in de voeding, onderzoek naar hun oestrogene/androgene activiteit en beoordeling van de blootstelling van de Belgische bevolking via de voeding..

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
mei 2, 2019
-
januari 1, 2022

In het kort

Hormoononverstoorders zijn stoffen die de werking van het hormonale systeem wijzigen en uiteindelijk kunnen resulteren in negatieve effecten op de gezondheid van de bevolking, het nageslacht of de (sub)populaties. Deze hormoonverstoorders kunnen verschillende lichaamsfuncties aantasten. Dit project is gericht op de effecten op de voortplanting veroorzaakt door hormoonverstoorders die worden teruggevonden in levensmiddelen, bepaalde voedingssupplementen en voedingscontactmaterialen. 

Projectbeschrijving

In ons dagelijks leven, kunnen we in contact komen met hormoonverstorende stoffen, maar voor bijna al deze stoffen ontbreekt er wetenschappelijk bewijs van hun werkelijke toxiciteit evenals van de omvang van onze blootstelling. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een methodologie om potentiële hormoononverstoorders te prioritariseren. 

Eerst zal een database worden opsteld van stoffen waarvan de (anti-)oestro/androgene activiteit moet worden beoordeeld en zullen deze eigenschappen verder worden onderzocht met behulp van in-vitro testen zoals de CALUX (Chemically Activated LUciferase gene eXpression). 

Vervolgens zal een analytische methode worden ontwikkeld en gevalideerd voor ongeveer 30 potentiële hormoonverstoorders die kunnen voorkomen als fytofarmaceutische producten, componenten van voedingscontactmaterialen en fyto-oestrogenen. Deze methode zal gebruikt voor de analyse van ongeveer 300 geselecteerde levensmiddelen en 50 voedingscontactmaterialen. De impact van het werkelijke huishoudelijke gebruik (zoals verhitting, koken, afwassen, impact van het afwasproduct, schuurmiddel, etc.) van keukengerei op de migratie van hormoonverstoorders zal ook worden onderzocht. 

Tenslotte worden de analytische gegevens, gegenereerd tijdens de analyses van levensmiddelen en de materialen die ermee in contact komen, gecombineerd met de werkelijke consumptiegegevens van de Belgische bevolking (Voedselconsumptiepeiling 2014) om de blootstelling van de Belgische bevolking (kinderen, adolescenten, volwassenen en specifieke groepen zoals de vegetariërs) aan deze stoffen te beoordelen.

Uiteindelijk worden alle beschikbare gegevens gecombineerd om op deze manier de meest verdachte hormoonverstoorders te selecteren en een prioriatarisatie uit te voeren. De ontwikkelde strategie kan vervolgens worden toegepast op andere levensmiddelen en voedingscontactmaterialen.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL