Sciensano & Bisfenol A

Last updated on 28-5-2019 by Admin Drupal

Bisfenol A (BPA) is een chemische stof die voornamelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van „polycarbonaat”-kunststoffen en „epoxy”-harsen. In 2014 concludeerde EFSA dat BPA in de huidige blootstellingsniveaus geen gezondheidsrisico voor de consument vormde. Maar na nieuwe studies die na dit advies werden gepubliceerd, onderwerpt EFSA momenteel de toxiciteit van BPA opnieuw aan een onderzoek.

Wat doet Sciensano?

Zoals voor andere hormoonontregelaars, geeft Sciensano advies over de gezondheidseffecten van bisfenol A op verzoek van de Belgische autoriteiten. Sciensano analyseert ook de migratie van bisfenol A naar voedingsmiddelen vanuit voedselcontactmaterialen.

Sciensano meet ook het niveau van bisfenol A in humane stalen (placenta, urine, …).

Verschillende Sciensano-diensten zijn ook betrokken bij diverse onderzoeksprojecten met betrekking tot Bisfenol A.

De diensten Risico- en gezondheidsimpactevaluatie en Organische contaminanten en additieven van Sciensano hebben hun medewerking verleend aan het onderzoeksproject „Evaluatie van de mogelijke gezondheidsrisico’s veroorzaakt door de migratie van polycarbonaatvervangers in zuigflessen en materiaal dat in contact komt met levensmiddelen voor kinderen jonger dan 3 jaar” (ALTPOLYCARB), dat door de FOD Volksgezondheid wordt gefinancierd.

Risico- en gezondheidsimpactevaluatie

De dienst Risico- en gezondheidsimpactevaluatie van Sciensano geeft vooral wetenschappelijke ondersteuning aan het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Belgische Federale Overheidsdienst.

De dienst Risico- en gezondheidsimpactevaluatie is ook betrokken bij een project dat de kennis over de gezondheidseffecten bij pasgeborenen en jonge kinderen na prenatale blootstelling aan hormoonontregelaars wil verbeteren. Metingen van de niveaus van verschillende hormoonontregelaars worden uitgevoerd op placentastalen uit de Belgische bevolking (cohort moeder-pasgeborene). Bisphenol A is een van de bestudeerde verbindingen.

Consumentenveiligheid

De dienst Organische contaminanten en additieven van Sciensano heeft vele jaren ervaring op het gebied van materialen die in contact komen met levensmiddelen en heeft een ISO 17025-accreditatie voor de migratieanalyse van verschillende stoffen zoals bisfenol A, ftalaten, aromatische amines, formaldehyde (formol) enz.

De dienst maakt ook deel uit van het Europese netwerk van referentielaboratoria op het gebied van materialen die in contact komen met levensmiddelen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp