Preventie

Vaccins

Er bestaan verschillende vaccins tegen meningokokken :

  • vaccin tegen meningokokken C 
  • vaccin tegen meningokokken A, C, W135 en Y
  • vaccin tegen meningokokken B 

Voor meer informatie over vaccins en immunisatieschema’s, zie:

Sciensano huisvest het nationaal referentiecentrum (NRC) dat zich bezighoudt met de epidemiologische opvolging van de bacteriën Neisseria meningitidis (meningokok) en Listeria monocytogenes (listeria). Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het meningitisvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL