Risico's en gevaren

Gevolgen

Invasieve meningokokkeninfectie kan evolueren naar ernstige ziektevormen.

10% van de overlevenden ondervindt blijvende gevolgen, maar de verhouding varieert al naargelang de leeftijd:

  • doofheid
  • huidnecrose (soms met risico op amputatie)
  • amputatie (septikemie)
  • epilepsie
  • diverse neurologische problemen (spraakstoornissen, leerstoornissen, mentale achterstand, paralysie)
  • nierfalen.

Mortaliteit

Een invasieve meningokokkeninfectie kan zeer ernstig zijn omdat ze snel evolueert en in enkele uren tot de dood kan leiden.

Het sterftecijfer van invasieve meningokokkeninfecties bedraagt 5 tot 10% en tot 40% voor septikemie.

 

Sciensano huisvest het nationaal referentiecentrum (NRC) dat zich bezighoudt met de epidemiologische opvolging van de bacteriën Neisseria meningitidis (meningokok) en Listeria monocytogenes (listeria). Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het meningitisvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL