Oorzaken

Hoe wordt meningokokkenmeningitis overgedragen?

De bacteriën die meningitis veroorzaken, worden van persoon tot persoon overgedragen via speeksel en afscheiding uit de keel en neus tijdens nauwe contacten van enkele uren:

  • hoesten
  • niezen
  • kussen 
  • snuiten
  • praten
  • besmette voorwerpen naar de mond brengen (zeer zeldzaam).

De verspreiding van meningitis komt meestal voor in gesloten gemeenschappen (bijv. gezinnen, kleuterscholen, internaten, slaapzalen, dichtbevolkte wijken). 

WIST U DAT? Geschat wordt dat 10 tot 20% van de mensen in normale omstandigheden drager is van Neisseria meningitidis (gezonde of asymptomatische dragers). Slechts in zeldzame gevallen is de bacterie invasief en veroorzaakt ze een invasieve meningokokkeninfectie, zoals meningitis en/of septikemie. 

Waar vinden we deze bacteriën?

De bacteriën die tot de meningokokgroep behoren (Neisseria meningitidis) worden enkel aangetroffen bij de mens, achteraan in de keel of in de neus.

Er is geen dierlijk reservoir.

Iedereen kan drager zijn van meningokokken zonder ziek te zijn (gezonde of asymptomatische dragers). 

Besmettelijke periode     

Een geïnfecteerde persoon is besmettelijk 7 dagen voordat de symptomen optreden en tot 24 uur na het begin van de antibioticabehandeling

Het risico op besmetting is zeer groot voor mensen in nauw contact met de geïnfecteerde persoon.

Zonder antibioticabehandeling is het risico op besmetting het grootst gedurende de eerste 7 dagen na het begin van de symptomen.

Sciensano huisvest het nationaal referentiecentrum (NRC) dat zich bezighoudt met de epidemiologische opvolging van de bacteriën Neisseria meningitidis (meningokok) en Listeria monocytogenes (listeria). Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het meningitisvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL