Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Respiratoire pathogenen

Adenovirus, coronavirus inclusief SARS, human parainfluenza virus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, respiratory syncytial virus (RSV), human metapneumovirus (HMPV), Influenza virus

Belangrijke berichten

Algemene informatie

Gelieve de volgende website te contacteren indien u meer informatie wenst over de wekelijkse rapporten van de SARS-CoV-2 genomic surveillancehttps://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/genomic-surveillance-sars-cov-2-belgium

Gelieve de volgende website te contacteren indien u meer informatie wenst over de near real-time wekelijkse detectie van de respiratoire pathogenen in UZ Leuvenhttps://www.uzleuven.be/nl/laboratoriumgeneeskunde/wekelijkse-detectieresultaten-respiratoire-pathogenen 

​Hepatitis — Uitbraak van hepatitis bij kinderen in Europa. (Mei 2022)

Dit event wordt opgevolgd in samenwerking met het NRC Hepatitis

Op 6 april 2022 meldde het Verenigd Koninkrijk (VK) een toename van het aantal gevallen van acute hepatitis bij kinderen. Hierop volgend hebben ook andere landen gevallen gemeld sinds 1 oktober 2021. 

De gevallen worden gekenmerkt door verhoogde transaminasespiegels (ALT en/of AST > 500 IE/L) en vaak door icterus (=geelzucht). De oorzaak van de hepatitis is onbekend: de virussen die gewoonlijk hepatitis veroorzaken (hepatitis A, B, C, D en E virussen) werden in geen van de gevallen gedetecteerd. 

Momenteel de meest waarschijnlijke hypothese is dat de opstoot is gerelateerd aan een infectieus agens, in het bijzonder een adenovirus (type 40/41F), die dit ziektebeeld zou kunnen geven, indien de infectie samen komt met een cofactor die zelf nog ongekend is. Andere mogelijke oorzaken worden ook onderzocht. 

Ook in België werd een risicoanalyse uitgevoerd en is aan kinderartsen en infectiologen gevraagd alle waarschijnlijke gevallen aan de regionale gezondheidsautoriteiten te melden. De gevalsdefinitie voor een waarschijnlijk geval is: “Een kind (tot en met 16 jaar) met acute hepatitis en verhoogde transaminasen (AST en/of ALT > 500 IE/L), bij wie hepatitis A tot en met E is uitgesloten, met een eerste ziektedag vanaf 1 oktober 2021”. 

Tot 11 mei werden 9 waarschijnlijke gevallen (8 in Vlaanderen) gemeld. Uit een bevraging van de laboratoria blijkt dat dit klinische beeld in kinderen ook in voorgaande jaren wel werd gezien: er kan dus nog niet worden geconcludeerd of dit aantal hoger is dan het te verwachten aantal. Aangezien de etiologie onbekend is, kunnen in dit stadium nog geen aangepaste controlemaatregelen worden aanbevolen.​ 

Laboratoria kunnen verdachte stalen opsturen naar het NRC hepatitis:

 • vergezeld van het specifieke aanvraagformulier (zie linker menu);
 • zie ook de nieuwsbrief van het NRC hepatitis: nieuwsbrief mei 2022​

Workflow

 1. Stalen die voldoen aan de inclusiecriteria worden via de reguliere weg naar de NRC voor Hepatitisvirussen (Sciensano) gestuurd. De stalen moeten vergezeld zijn van het correct ingevulde aanvraagformulier (zo veel mogelijk info).
 2. Sciensano stuurt stalen naar de NRC voor Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) voor Pan-Adenovirus qPCR.
 3. In geval van positiviteit, voert het NRC voor Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) de typering uit. In geval van negativiteit, voert het NRC voor Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) metagenomics uit op het staal.
 4. ​De rest van het staal wordt bewaard in het NRC voor Hepatitisvirussen (Sciensano) indien bijkomende analyses vereist zijn.
 5. Zodra de resultaten bekend zijn, zorgt het NRC voor Hepatitisvirussen (Sciensano) voor de rapportering.

Uitgevoerde tests

 • qPCR Pan-Adenovirus qPCR (UZ Leuven)
 • Adenovirus Typering (UZ Leuven)
 • Illumina Metagenomics (UZ Leuven)​

Update augustus 2022

Hoewel de oorzaak van deze kinderhepatitis nog niet met zekerheid is vastgesteld, lijkt infectie met een Adenovirus een factor of cofactor te zijn (https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.31.2200483(externe link)). Een recente publicatie (https://doi.org/10.110½022.07.19.22277425(externe link)) vermeldt Adeno-associated virus 2 (AAV2) infectie als etiologische hypothese. 

Het virus is aantoonbaar in plasma. Daarom zouden wij u dankbaar zijn als u volbloed zou kunnen afnemen en ons het plasma zou kunnen toesturen. Wij vinden het echter belangrijk om het onderzoek in andere matrices voort te zetten en nodigen u uit om ons, indien mogelijk, bijvoorbeeld ontlasting te blijven toesturen.

COVID-19

 In december 2019 brak een epidemie van COVID-19 uit in Wuhan (China), veroorzaakt door een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2).

In de laatste update van de epidemiologische situatie vindt u de actuele epidemiologische informatie. 

Wie moet getest voor COVID-19?

 • De exacte beschrijving van de gevalsdefinitie en de procedures voor artsen zijn te vinden op de website van Sciensano: Gevalsdefinitie en procedures voor COVID-19.

Hoe is de diagnostische test georganiseerd?

 • Het digitaal invullen van het eForm van HealthData (voor huisartsen) is verplicht, en een print hiervan moet meegestuurd met het staal. In ziekenhuizen moeten dezelfde gegevens worden verzameld en verstuurd, via het systeem dat het ziekenhuis hiervoor beschikbaar stelt. 
 • De diagnostiek wordt uitgevoerd door lokale klinische laboratoria (lijst van labs beschikbaar op website Sciensano) of door het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen (Site: UZ Leuven). Triagecentra of collectiviteiten kunnen ook samenwerken met het federaal testing platform.
 • Mocht u vragen hebben over het resultaat van een COVID-19 test die is uitgevoerd door het NRC, neem dan contact op met het NRC op de volgende telefoonnummers: 016/34.62.19 of 016/34.64.40.

Voor details rond verpakken en versturen van stalen, zie de website van Sciensano, ‘COVID19_procedure_sampling’.

Voor het verpakken van de COVID-19 stalen dient:

 1. de UTM tube, in
 2. een plastiek hermetisch hersluitbaar zakje met een absorberende papier, in 
 3. een gewatteerde envelop geplaatst te worden.

Graag het aanvraagformulier in een apart zakje verpakken, en aan de buitenkant van de gewatteerde envelop bevestigen.

Verantwoordelijke laboratoria

Coördinator

Geassocieerd

QR code

QR code for this page URL