Wekelijkse griepupdate | Griepepidemie blijft voorlopig uit

Gepubliceerd op: 
woensdag, 8 januari 2020
Last updated on 8-1-2020 by Lydie Denis

Tussen 30 december 2019 en 5 januari 2020 hebben 34 personen per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd voor griepklachten (koorts, hoest, spierpijn, vermoeidheid, enz.). Dit komt overeen met een griepactiviteit die nog onder de epidemische drempel ligt in België.

Griepepidemie nog niet aangekondigd

Tussen 30 december 2019 en 5 januari 2020 hebben 34 personen per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd voor griepklachten (koorts, hoest, spierpijn, vermoeidheid, enz.). De afgelopen weken is er een toename geweest van het aantal respiratoire stalen dat positief is getest op griep. In België is er pas officieel sprake van een epidemie als:

 

 • de epidemische drempel (153 raadplegingen per 100.000 inwoners) gedurende ten minste 2 opeenvolgende weken overschreden wordt, én
 • ten minste 20% van de respiratoire stalen na analyse door Sciensano positief blijken te zijn voor een griepvirus.

Het aantal huisartsconsultaties voor andere acute respiratoire infecties daalt bij jonge kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Het aantal bevestigde RSV-diagnoses steeg tot week 49 bij kinderen jonger dan 5 jaar, maar neemt momenteel af.  

Wekelijkse griepcurve

 

Is het nog tijd om u te laten vaccineren?     

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan zich te laten vaccineren tegen de griep tot midden december. Maar zolang de piek in het aantal griepgevallen de epidemische drempel niet heeft bereikt, heeft een inenting nog altijd zin. Na dat moment moet de zin van een vaccinatie geval per geval worden beoordeeld door een arts (zie ook het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad). 

Personen die tot een risicogroep behoren en die nog niet gevaccineerd zijn, worden aangeraden zich nog te laten vaccineren: 

 • 65-plussers, maar bij uitbreiding ook 50-plussers
 • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
 • personen met een chronische ziekte
 • verzorgend personeel
 • alle personen opgenomen in een (zorg)instelling.

Voelt u zich grieperig? 

Een griep brengt een algemeen malaisegevoel met zich mee. Naast de symptomen van een verkoudheid zoals hoofdpijn, keelpijn, neusloop en hoesten, kenmerkt een griep zich door koorts, koude rillingen en zweten, uitputting en spierpijn. 

Griep wordt veroorzaakt door een virusinfectie. Antibiotica hebben in dit geval geen nut! Lees hier meer over het correct gebruik van antibiotica. Meestal volstaan een week bedrust en veel water drinken om van griep te genezen.

Hoe kan je de griep voorkomen

Iedereen kan griep krijgen en de ziekte verspreidt zich makkelijk. Naast een vaccinatie, zijn er een aantal algemene voorzorgsmaatregelen om de griep niet te verspreiden. 

 • Als je niest of hoest, nies of hoest dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg
 • Als je geen zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen
 • Was je handen regelmatig met zeep en water
 • Als je griepsymptomen hebt, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen
 • Blijf zoveel mogelijk weg van zwakke mensen
Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL