HealthyCloud - HealthyCloud

Last updated on 27-9-2023 by Marie Malingreau
Projectduur:
maart 1, 2021
-
augustus 30, 2023

In het kort

HealthyCloud is een coördinatie- en ondersteuningsactie die twee jaar zal duren. HealthyCloud bestaat uit 21 partners uit 10 EU-landen en bestrijkt alle gebieden van gezondheidsgegevens, van klinische proeven en volksgezondheidsgegevens tot genomische gegevens. Het doel van dit project is de behoeften en uitdagingen te identificeren voor de oprichting van een European Health Research and Innovation Cloud.

Meer info op de project website 

Projectbeschrijving

De noodzaak van vooruitgang in de gezondheids- en biomedische wetenschappen vereist dat gezondheidsonderzoek tijdig en efficiënt gebeurt en gericht is op kwalitatief hoogwaardige resultaten. Daarom moeten we toegang krijgen tot gezondheidsgegevens en deze gebruiken voor meer doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld. Dit zou translationeel, klinisch en epidemiologisch onderzoek op populatieniveau ondersteunen. Om de impact van gezondheidsonderzoek te maximaliseren, is het met andere woorden noodzakelijk om de beste werkwijzen te bepalen voor een efficiënt beheer van gezondheidsgegevens.

HealthyCloud is een coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA) die een kant-en-klare roadmap uitwerkt voor de Europese gezondheidsonderzoeks- en innovatiewolk. Er wordt onderzocht of het haalbaar is om gezondheidsgegevens op individueel niveau voor onderzoeksdoeleinden te delen tussen verschillende Europese landen en er worden uitdagingen en opties vastgesteld om deze te overwinnen. 
De doelstellingen van HealthyCloud zijn:

  • een dialoog tot stand te brengen met een brede waaier van belanghebbenden om de behoeften, uitdagingen en kansen in kaart te brengen
  • opties aan te reiken om de juridische en administratieve hindernissen weg te nemen voor een grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens in Europa
  • aanbevelingen, richtlijnen en ‘best practices’ aan te reiken om de toegang tot en het gebruik en hergebruik van gezondheidsgegevens mogelijk te maken met het oog op betere onderzoeksuitkomsten in heel Europa binnen een ethisch verantwoord en juridisch conform kader
  • het duurzame gebruik te bevorderen van de Europese capaciteiten op het gebied van computersystemen, waaronder zowel cloud computing als high performance computing.

Om de uitrol van de definitieve strategische agenda voor de European Research and Innovation Cloud te vergemakkelijken, organiseert HealthyCloud stakeholdersfora met een groot aantal belanghebbenden uit de EU-lidstaten en de Europese Commissie, alsook relevante regionale, nationale en internationale initiatieven. De HealthyCloud-fora voor belanghebbenden nodigen vertegenwoordigers uit van zorgaanbieders, de academische wereld, het bedrijfsleven, patiënten- en burgerorganisaties, beroepsorganisaties en beleids- en besluitvormers.

De volgende tabel geeft weer hoe de verschillende activiteiten binnen dit project samenwerken met de use cases om de opgedane kennis in te voeren in de strategische agenda.

Consortium 

Partners

  • 21 partners

Structuur

Work Package (WP) Leading institute
WP1 Coordination, management and dissemation IACS, BSC
WP2 Ethical, Legal and Societal impact of cross-border health data access for cloud analysis BBMMRI-ERIC, UNILU       
WP3 Health data landscape analysis of available health data collections and evaluation of their FAIRness level  Sciensano, SAS 
WP4 Experiences pn health data management: national, regional and domain-specific data hubs SAS, CRG
WP5 Designing a decentralized cloud for health data research BSC, Charite
WP6 Reference architecture for a FAIR health data portal  BBMRI-ERIC, BSC
WP7 Reference use-cases as mechanisms to evaluate specifications  IACS
WP8 Developing HealthyCloud Strategic Agenda with the involvement of all relevant European actors ECRIN, ELIXIR-Hub 

Gerelateerd projecten

Meer informatie op volgende project pagina’s:

Technische informatie

Work Program HORIZON 2020
Type of Action Research and innovation preogram
Budget €3M
Lead Coordinator IACS, Spain
Domain / Area European Health Data Space

Contacteer ons

Meer info op de project website 

 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL