PHIRI - Infrastructuur voor onderzoek naar informatie over volksgezondheid

Last updated on 31-8-2021 by Hanne Reyners
november 1, 2020
november 1, 2023

Financierder

Horizon 2020

In het kort

Het doel van PHIRI (Population Health Information Research Infrastructure) is de implementatie van een onderzoeksinfrastructuur op Europees niveau om het beleid inzake de directe en indirecte impact van COVID-19 op de volksgezondheid te bestuderen en te ondersteunen. PHIRI heeft een consortium van 32 partners en 9 derde partijen met toponderzoekers op het gebied van volksgezondheid. Het vertegenwoordigt 25 lidstaten van de Europese Unie en 5 geassocieerde landen.

Projectsamenvatting

Gezondheid is een grensoverschrijdend onderwerp, zoals onlangs gebleken is uit de volksgezondheidscrisis rond COVID-19. Vooral op het gebied van volksgezondheid is er behoefte aan een gestructureerd Europees mechanisme voor het uitwisselen van informatie tussen landen te organiseren en te delen. PHIRI implementeert een onderzoeksinfrastructuur om het beste beschikbare bewijsmateriaal voor onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van door COVID-19 getroffen bevolkingsgroepen te vergemakkelijken en te genereren. PHIRI maakt een betere coördinatie mogelijk van de Europese inspanningen van zowel nationale als Europese belanghebbenden, om zo de beste kennis over de volksgezondheid in het kader van COVID-19 te genereren met het oog op de onderbouwing van de besluitvorming. 
 
PHIRI vergemakkelijkt en ondersteunt open, onderling verbonden en datagestuurd onderzoek. Wij doen dit door informatie over de volksgezondheid in het kader van COVID-19 van verschillende landen te delen, en door beste werkwijzen uit te wisselen betreffende de identificatie van gegevensbronnen, de toegang tot deze gegevensbronnen en de beoordeling en het hergebruik van deze gegevens over COVID-19-determinanten, risicobepaling en resultaten volgens de ELSI- en FAIR-principes. PHIRI heeft de volgende doelstellingen:

 1. Een gezondheidsinformatieportaal (‘Health Information Portal’) voor COVID-19 voorzien met FAIR-catalogi over gezondheids- en gezondheidszorggegevens voor gestructureerde informatie-uitwisseling tussen Europese landen. Het vergemakkelijkt de toegang tot en het gebruik van de voor COVID-19 relevante gegevens over de volksgezondheid en de gezondheidszorg die worden verstrekt door de volksgezondheidsinstanties van de EU-landen die vertegenwoordigd zijn in het PHIRI-consortium. Het verleent de diensten en biedt de hulpmiddelen voor onderzoekers die nodig zijn om verschillende gegevensbronnen te koppelen en pan-Europese gegevens te gebruiken op een AVG-conforme, gefedereerde manier.
 2. Voor een gestructureerde uitwisseling zorgen tussen landen van beste werkwijzen en expertise op het gebied van COVID-19. PHIRI deelt informatie over de volksgezondheid, klinisch management en geïdentificeerde methodologieën, en stelt onderzoekers in staat om relevante en evidence-based informatie te verstrekken die klaar is voor gebruik in onderzoek en besluitvormingsprocessen door burgers, klinische medici, gezondheidswerkers en beleidsmakers.
 3. Interoperabiliteit bevorderen en ongelijkheden op het gebied van gezondheidsinformatie aanpakken. PHIRI ondersteunt onderzoekers en volksgezondheidsinstanties bij het onderzoeken van vragen in verband met COVID-19. Het zorgt voor capaciteitsopbouw voor het beheer van voor COVID-19 relevante volksgezondheids- en gezondheidszorggegevens vanaf de fase van het opzetten van gegevensverzamelingen tot de analyse, rapportage en bewaring. Bij de opleiding van de gezondheidsonderzoeksgemeenschap zijn zowel de producenten als de gebruikers van gegevens betrokken.

De PHIRI-werkpakketten:

 1. Coördinatie en beheer
 2. Communicatie en portaalontwikkeling
 3. Outreach, betrokkenheid en duurzaamheid
 4. Gezondheidsinformatieportaal voor COVID-19 
 5. Onderzoeksmethodologieën om de impact van COVID-19 te beoordelen
 6. ‘Use cases’ waarin onderzoek wordt gebruikt om de impact van COVID-19 op de volksgezondheid te meten
 7. Bouwen aan een gefedereerde onderzoeksinfrastructuur voor een snelle beleidsreactie
 8. Forum voor snelle uitwisseling
 9. Prognosemodellering en toekomstscenario’s

Meer informatie op de website van het PHIRI-project

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL