HERA-BE-Incubator-2021 - Nationale infrastructuur voor genomisch-epidemiologische surveillance van infectieziekten

Last updated on 7-6-2022 by Cassandre Dugailliez

In het kort

Onlangs heeft de Europese Commissie de EU-autoriteit voor crisisparaatheid en -respons op gezondheidsgebied (HERA) opgericht. Dit agentschap heeft verscheidene HERA-Incubatorprojecten in de verschillende lidstaten opgestart om de respons op de COVID-19-pandemie te versterken en de paraatheid voor een toekomstige epidemie of pandemie te verbeteren. Het HERA-BE-Incubatorproject heeft als doel een nationale infrastructuur op te zetten voor gegevensuitwisseling , inclusief de resultaten van de laboratoria voor typering van infectieziekten. Deze typeringsresultaten zijn belangrijk om tendensen bij bestaande epidemieën te identificeren en mogelijk nieuwe uitbraken op te sporen. Dit project maakt een snellere opsporing mogelijk van uitbraken in België en over de grenzen heen en helpt de impact ervan te beperken.

Projectsamenvatting

De COVID-19-pandemie heeft het belang van gegevens aangetoond om de tendensen van lopende epidemieën te volgen. In het bijzonder zijn de resultaten van de laboratoria voor de typering van infectieziekten van belang om de dynamiek van lopende epidemieën te beoordelen en mogelijke nieuwe uitbraken te detecteren. Bovendien is tijdens de COVID-19-crisis aangetoond dat de gecombineerde epidemiologische, klinische en genomische analyses belangrijk zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling van de epidemie, met inbegrip van de ernst van de varianten.

 

Doelstellingen van het HERA-BE-Incubatorproject:

A.    de huidige genomische surveillance van COVID-19 te ondersteunen en

B.    de paraatheid ten aanzien van SARS-CoV-2 en andere pathogenen en hun mogelijke uitbraken te verbeteren dankzij infrastructuren om de gecombineerde genomische-epidemiologische surveillance van infectieziekten mogelijk te maken.

 

Het aspect van crisisparaatheid van het project beoogt de versterking van de nationale infrastructuur voor WGS-analyses en de infrastructuren voor gegevensuitwisseling en genomisch-epidemiologische analyses. Dit heeft tot doel de respons van de volksgezondheidsactoren in België te versterken ten aanzien van lokale uitbraken en grensoverschrijdende bedreigingen.

Het aspect van crisisparaatheid wordt gedefinieerd in drie luiken:

1.     het creëren van een nationale genoomdatabank en applicaties voor de verwerking, harmonisatie voor middelange tot lange termijn bewaring van genoomgegevens van ziektekiemen van de studiecase nationale referentielaboratoria voor microbiologie (en andere laboratoria in een latere fase)

2.     het opnemen van genomische en epidemiologische informatie van de nationale referentiecentra in het nationale e-gezondheidsinformatiesysteem (healthdata.be) om de rapportage en uitwisseling van gegevens te verbeteren en geïntegreerde genomisch-epidemiologische analyse mogelijk te maken om het nationale en internationale uitbraakonderzoek te ondersteunen

3.     het faciliteren van de actieve deelname van klinische laboratoria door het creëren van een geautomatiseerd ontwerp, het beschrijven van kwaliteitsaspecten en het bewerkstelligen van de duurzaamheid van het project door het ontwikkelen van een juridisch en operationeel kader.

 

Er werden vijf studiecasussen geselecteerd voor de eerste fase van het HERA-BE-Incubatorproject: SARS-CoV-2, Salmonella, Listeria, Tuberculose en Influenza. De studiecasussen werden geselecteerd op basis van hun uitbraakgevoelige karakter. De nationale referentiecentra die verantwoordelijk zijn voor de studiecasussen begeleiden het ontwerp van de applicaties en gegevensbanken, zodat deze compatibel zijn met de werkwijze van elk nationaal referentiecentrum. Deze centra zullen ook de functionaliteiten van de genomische applicaties en databanken testen die binnen het HERA-BE-Incubatorproject zijn ontwikkeld. De in de eerste fase van het project opgenomen NRC’s zullen ondersteuning bieden aan de laboratoria die in een latere fase zullen worden opgenomen.

Extra informatie 

Flyer EN:  PDF-pictogram hera-be_eng.pdf

Flyer FR:  PDF-pictogram hera-be_fr.pdf

Flyer NL:  PDF-pictogram hera-be_nl.pdf

Wtenschappelijke poster:  PDF-pictogram hera_scientific_poster.pdf

Infocard: PDF-pictogram hera_infocard.pdf

Schrijf je in om meer informatie te ontvangen

SCAN ME!

QR code

QR code for this page URL