HERA-BE-Incubator-2021 - Nationale infrastructuur voor genomisch-epidemiologische surveillance van infectieziekten

Last updated on 9-5-2023 by Amber Van Laer
Projectduur:
oktober 1, 2021
-
december 31, 2022

In het kort

Onlangs heeft de Europese Commissie de EU-autoriteit voor crisisparaatheid en -respons op gezondheidsgebied (HERA) opgericht. Dit agentschap heeft verscheidene HERA-Incubatorprojecten in de verschillende Europese lidstaten opgestart om de respons op de COVID-19-pandemie te versterken en de paraatheid voor een toekomstige epidemie of pandemie te verbeteren. Het HERA-BE-Incubatorproject heeft als doel een nationale infrastructuur op te zetten voor gegevensuitwisseling, inclusief de resultaten van de laboratoria voor typering van infectieziekten. Deze typeringsresultaten zijn belangrijk om tendensen bij bestaande epidemieën te identificeren en mogelijk nieuwe uitbraken op te sporen. Dit project maakt een snellere opsporing van potentiële uitbraken in België en over de landsgrenzen mogelijk en helpt, in het bijzonder, de impact ervan te beperken.

Projectbeschrijving

Op weg naar een nieuw (h)era: enkele belangrijke aspecten

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat het verzamelen van gegevens cruciaal is voor de opvolging van lopende epidemieën. In het bijzonder zijn de resultaten van de laboratoria voor de typering van infectieziekten belangrijk om de dynamiek van de epidemie te beoordelen en zo mogelijke nieuwe uitbraken te detecteren. Bijkomstige heeft de COVID-19-crisis aangetoond dat de gecombineerde epidemiologische, klinische en genomische analyses belangrijk zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling van de epidemie, met inbegrip van de ernst van de varianten.

Dit in het achterhoofd houdende, kunnen de doelstellingen van het HERA-BE-Incubator project samengevat worden als volgt:

  1. De huidige genomische surveillance van COVID-19 ondersteunen 
  2. De paraatheid ten aanzien van SARS-CoV-2 en andere pathogenen verbeteren dankzij het opzetten van een infrastructuur die genomische-epidemiologische surveillance van infectieziekten mogelijk maakt

Op basis van hun uitbraak gevoelige karakter werden vijf studiecasussen geselecteerd voor de eerste fase van het HERA-BE-Incubatorproject: SARS-CoV-2, Salmonella, Listeria, Tuberculose en Influenza. De nationale referentiecentra voor humane microbiologie (NRC’s) die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende studiecasussen, zullen het ontwerp van de applicaties en gegevensbanken die binnen het HERA-BE-Incubator project zijn ontwikkeld, testen en begeleiden zodat deze compatibel zijn met de werkwijze van elk NRC. Verder zullen de NRC’s ook ondersteuning bieden aan de laboratoria die in een latere fase van dit project opgenomen worden. 


In functie van crisisparaatheid beoogt het HERA-BE-Incubator project het versterken van de nationale infrastructuur voor Whole Genome Sequencing (WGS)-analysen alsook het opzetten van een infrastructuur voor gegevensuitwisseling en genomisch-epidemiologische analysen. Beiden hebben als doel de respons van de volksgezondheidsactoren in België te verbeteren ten aanzien van lokale uitbraken en grensoverschrijdende bedreigingen van infectieziekten.

In het algemeen zal deze focus op crisisparaatheid worden gedefinieerd in volgende luiken: 

  1. Het creëren van een nationale genoomdatabank en applicaties voor de verwerking en harmonisatie voor middelange tot lange termijn opslag van genoomgegevens van de studiecasussen
  2. Het opnemen van genomische en epidemiologische informatie van de NRC’s in het nationale e-gezondheidsinformatiesysteem (healthdata.be) om de rapportage en uitwisseling van gegevens te verbeteren alsook het nationale en internationale uitbraakonderzoek te ondersteunen
  3. Het faciliteren van de actieve deelname van klinische laboratoria door het creëren van een geautomatiseerd ontwerp, het beschrijven van kwaliteitsaspecten en het bewerkstelligen van de duurzaamheid van het project door het ontwikkelen van een juridisch en operationeel kader

 

Extra informatie 

Flyer EN:  PDF-pictogram hera-be_eng.pdf

Flyer FR:  PDF-pictogram hera-be_fr.pdf

Flyer NL:  PDF-pictogram hera-be_nl.pdf

Wetenschappelijke poster:  PDF-pictogram hera_scientific_poster.pdf

Infocard: PDF-pictogram hera_infocard.pdf

Schrijf je in om meer informatie te ontvangen

SCAN ME!

Resultaten

De ontwikkelingen van Be-HERA blijven momenteel verder lopen van 01 Januari 2023 tot 31 December 2024. Gelieve de recente webpage te contacteren voor de nieuwste updates.

QR code

QR code for this page URL