NanoAg@ - Physico-chemische karakterisering van de fractie geëngineerde nanomaterialen in zilver (E174) voedseladditiven in de context van risicoanalyse

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
december 1, 2016
-
december 31, 2017

In het kort

E174 is een door de Europese Commissie goedgekeurd levensmiddelenadditief dat kan worden gebruikt voor de externe coating van suikergoed, voor de decoratie van chocolaatjes en in likeuren. Commerciële leveranciers verdelen het E174-levensmiddelenadditief in de vorm van poeders en vellen. Dit project beoogt de ontwikkeling van een gevalideerde methodologie voor de screening, detectie en fysisch-chemische karakterisering van (nano)deeltjes in levensmiddelenadditief E174.

Projectbeschrijving

Het doel van dit werk is een systematisch en grootschaliger onderzoek van zilveren (E174) levensmiddelenadditieven en zilverhoudende voedingsmiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn. In het algemeen zal het project de controle (regelgevers), de toepassing (consumenten) en de implementatie (producenten) ondersteunen van EU-verordening 1169/2011 voor nanomaterialen in het goedgekeurde zilver-levensmiddelenadditief E174
Specifieke doelen zijn:

  • om een representatief testmateriaal voor het voedingsadditief E174 voor te bereiden,
  • om wetenschappelijk gefundeerde gegevens te verstrekken, vastgestelde kennishiaten voor de (her)beoordeling van levensmiddelenadditief E174 op te vullen in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 257/2010, om de goedgekeurde levensmiddelenadditieven onder verantwoordelijkheid van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) te (her)beoordelen op basis van analyses van zuivere levensmiddelenadditieven E174 op de markt en op voedingsproducten die het levensmiddelenadditief E174 bevatten,
  • om de richtlijnen te verbeteren voor de karakterisering van uit zilver vervaardigd nanomateriaal ENM in levensmiddelen in een regelgevende context op basis van dit specifieke voorbeeld.

Op aantallen gebaseerde grootte- en vormverdelingen en deeltjesconcentraties zullen worden verstrekt, samen met meetonzekerheden die een kwaliteit van de gegevens waarborgen in overeenstemming met de vereisten van de EG-definitie van NM en met internationale richtlijnen.
De gedetailleerde fysisch-chemische karakterisering en de schatting van de concentratie van specifieke zilverdeeltjes van nanoformaat in de zuivere E174 en in de voedingsmatrix zijn van een dusdanige kwaliteit dat ze kunnen dienen als schatting van de blootstelling aan zilver-levensmiddelenadditief dat als voedsel wordt opgenomen. Op basis van de resultaten voor E174 kan een generieke benadering worden geformuleerd.

Resultaten

De benadering om de fractie van (nano)deeltjes te karakteriseren die werd ontwikkeld in het nanofood@ project, werd geïmplementeerd om zilver (nano) deeltjes te karakteriseren in E174-voedseladditieven en in voedingsproducten die E174 bevatten.

Deze studie karakteriseerde verder de fractie van zilver (nano) deeltjes in 10 commercieel verkrijgbare E174 voedseladditieven en in 10 voedingsproducten die E174 bevatten. Dat gebeurde door middel van transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) en inductief gekoppelde plasma-massaspectrometrie (spICP-MS). Daaruit bleek dat alle stalen vlokken bevatten ter grootte van enkele micrometers, naast een opmerkelijk grote fractie (nano)deeltjes. In alle monsters vertegenwoordigden deze deeltjes meer dan 97% van het totale aantal zilverdeeltjes, hoewel de grootste massa zilver als vlokken aanwezig was. Hun gemiddelde grootte was ongeveer 15 nm.

Op basis van deze resultaten werd een risicoevaluatie gestart om mogelijke gezondheidseffecten van de zilveren nanodeeltjes in E174 te bepalen.

Daarnaast werd de methode toegepast om een geschikt referentiemateriaal te  ontwikkelen en te karakteriseren in een interlaboratoriumtest. Daarvoor werd samengewerkt met het Joint Research Centre van de Europese Commissie.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL