Sciensano & Respiratoir syncytieel virus (RSV)

Last updated on 19-10-2018 by Thibault Degiuli

RSV, of 'respiratoir syncytieel virus', veroorzaakt een luchtweginfectie die zeer vaak voorkomt bij zuigelingen, maar die op elke leeftijd kan optreden.

 

Wat doet Sciensano?

Het WIV voert een epidemiologische surveillance van de RSV-infecties uit via:

  • een netwerk van peillaboratoria
  • het Nationaal Referentiecentrum respiratoire pathogenen. 

De helft van de laboratoria voor microbiologie van het land behoort tot het netwerk van peillaboratoria. Ze melden het aantal diagnosticeerde gevallen. 

Het Nationaal Referentiecentrum respiratoire pathogenen analyseert de stalen die afkomstig zijn van verschillende ziekenhuizen en waarvoor een meer specifieke diagnose vereist is.

WIST U DAT? Epidemiologie is de studie van de frequentie (aantal gevallen), de geografische verdeling, de manier van overdracht of van optreden van aandoeningen en van de risicofactoren die het optreden kunnen bevorderen of de evolutie kunnen wijzigen binnen een bepaalde populatie. 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic