Cijfers

Elk jaar wordt de ziekte bij één tot twee niet-gevaccineerde personen gediagnosticeerd na een verblijf in een land waar de ziekte voorkomt. Tot op heden is er geen inheemse menselijke besmetting geconstateerd, ondanks de aanwezigheid van de vector en de circulatie van het virus bij dieren.

Sciensano verzamelt informatie over het aantal mensen met een diagnose van tekenencefalitis in België, maar ook over de plaats van infectie (land waar de persoon naartoe is gereisd). We verzamelen ook informatie over de circulatie van het virus bij dieren en over gebieden met een risico op tekenbeten in het land. 

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic

QR code

QR code for this page URL