Sciensano & Fijn stof

Last updated on 28-5-2019 by Admin Drupal

Luchtvervuiling is een mengsel van verschillende giftige stoffen, waaronder ‘fijn stof’, een verontreinigende stof die als een van de meest schadelijke voor de menselijke gezondheid wordt beschouwd.

Wat doet Sciensano?

De dienst ‘Risico- en gezondheidsimpactevaluatie‘ van Sciensano bestudeert de relatie tussen de menselijke gezondheid en de luchtkwaliteit, rekening houdend met de gelijktijdige impact van weersomstandigheden en sociaal-economische factoren.

Met dat doel:

  • analyseren we de bestaande databanken
  • organiseren we epidemiologische studies
  • ontwikkellen we verschillende biomarkers voor blootstelling en gevolgen

Sciensano werkt samen met de verschillende regionale cellen die gespecialiseerd zijn in het domein van het milieu. In België heeft elk gewest een netwerk van meetstations die worden beheerd door:

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) houdt toezicht op de regionale cellen.

Projecten

Sciensano heeft het BRUXAIR-project geleid, dat als doel had de kortetermijneffecten van luchtverontreiniging op de menselijke gezondheid te bestuderen. Dit werk steunde voornamelijk op de analyse van de dagelijkse correlaties tussen de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en de verkoop van geneesmiddelen tegen astma.

Samen met Leefmilieu Brussel werkt Sciensano aan het IMPASTRA-project, een pilotstudie die de blootstelling van een groep mensen aan luchtverontreiniging en de gevolgen ervan voor de gezondheid wil beoordelen. De studie baseert zich op het gebruik van individuele meetapparaten, vragenlijsten en biomarkers.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp