Prevention barometer - Een studie naar intenties, attitudes en vaardigheden rond gezondheidsbevordering in de Vlaamse bevolking

Last updated on 1-12-2023 by Marinka Vangenck
Projectduur:
december 15, 2019
-
november 30, 2026

In het kort

Sciensano organiseert de Preventiebarometer om verschillende factoren die onze levensstijl beïnvloeden in kaart te brengen. Een gezonde levensstijl heeft namelijk een positieve invloed op onze gezondheid. Volgende soorten vragen komen onder meer aan bod: 

 • hoe gaan inwoners om met voeding? 
 • ervaren ze sociale druk om alcohol te drinken? 
 • wat vinden ze over campagnes rond kankeronderzoek? 

De Vlaamse Overheid gebruikt de resultaten van het onderzoek om het preventief gezondheidsbeleid bij te sturen. Preventie draagt bij tot een hogere levenskwaliteit en een langer gezond leven voor de inwoners van Vlaanderen.

Projectbeschrijving

Sciensano organiseerde in 2022 voor de eerste maal de Preventiebarometer in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit is een cross-sectioneel onderzoek dat herhaald kan worden in de tijd. We peilen naar: 

 1. De kennis en vaardigheden in de Vlaamse bevolking omtrent gezondheid, preventie en gezondheidsbevordering.
 2. De attitude van de Vlaamse bevolking tegenover het preventie- en gezondheidsbevorderingsbeleid.
 3. Intenties om gezondheidsgedrag bij te sturen in de Vlaamse bevolking.
 4. Een beperkt aantal (omgevings)determinanten die verband houden met het (niet) veranderen van ongezond gedrag in de Vlaamse bevolking.

De vragenlijst is onderverdeeld in verschillende modules en focust op de preventiethema’s: 

 • alcoholgebruik
 • cannabisgebruik
 • roken
 • beweging
 • sedentair gedrag
 • eetgedrag
 • mentale gezondheid
 • seksuele gezondheid
 • bevolkingsonderzoek naar kanker.

Het onderzoek richt zich op inwoners van het Vlaams Gewest van minstens 18 jaar oud, onafhankelijk van hun nationaliteit, gezondheidsgedrag of enig ander kenmerk. Hiervoor trekken we een toevalssteekproef uit het rijkregister. Geselecteerde personen ontvangen een uitnodigingsbrief per post om online deel te nemen aan de Preventiebarometer. Indien ze na deze uitnodiging de online vragenlijst niet ingevuld hebben, ontvangen ze een herinneringsbrief waarbij een schriftelijke vragenlijst is toegevoegd. Het doel is om uiteindelijk minstens 3.000 personen aan dit onderzoek te laten deelnemen.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL