ERA - Risicobeoordeling van blootstelling (Exposure Risk Assessments)

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2004
-
Project with no end date

In het kort

Een laboratorium kan voeding analyseren op de aanwezigheid van additieven, pesticiden, zware metalen of andere contaminanten. Door deze informatie te combineren met het consumptiepatroon van de Belg in de voedselconsumptiepeilingen, kunnen we berekenen hoeveel additieven of contaminanten de bevolking inneemt. We kunnen dit ook vergelijken met de wettelijk toegelaten normen. Deze analyses kunnen gebeuren voor chronische blootstelling, maar ook in het kader van een acute crisis (zoals de “dioxinecrisis”).

 

Projectbeschrijving

De principes van de risicobeoordeling van blootstelling worden toegepast op vraag van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of in andere concrete onderzoeksprojecten, zoals bijvoorbeeld:

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL